Warsztaty „Człowiek to nie ideologia, czyli jak wspierać osoby LGBT+” zostaną powtórzone! Dodatkowe daty!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Warsztaty  „Człowiek to nie ideologia, czyli jak wspierać osoby LGBT+” zostaną powtórzone! Dodatkowe daty!

Warsztaty  „Człowiek to nie ideologia, czyli jak wspierać osoby LGBT+” zostaną powtórzone – dodatkowe daty!

9 lipca 2020 roku pełnomocniczka ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim dr Marzanna Pogorzelska przeprowadziła zajęcia on-line pt. „Człowiek to nie ideologia, czyli jak wspierać osoby LGBT+”. Na warsztaty zapisała się bardzo duża liczba osób, zarówno z różnych wydziałów naszej uczelni jak i spoza niej (osoby uczestniczące pochodziły np. z uczelni z Krakowa i Poznania). Podczas zajęć, oprócz prezentacji prowadzącej miały miejsce dyskusje dotyczące doświadczeń dotyczących zarówno homofobii jak i przykładów wsparcia udzielanego osobom LGBT+ przez osoby uczestniczące. Wobec ogromnego zainteresowania i braku możliwości zapisania wszystkich chętnych, warsztaty zostaną powtórzone nie raz, ale kilkukrotnie.

Podczas interaktywnych warsztatów osoby uczestniczące będą nabędą wiedzę i umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

- funkcjonowanie psychospołeczne osób LGBT+

- homofobia – przyczyny i symptomy

- aktywne wspieranie osób LGBT+ - jak radzić sobie z językiem nienawiści w sferze publicznej, jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy homofobicznej oraz jej sprawcami/sprawczyniami.

Daty warsztatów:

16 lipca w godzinach 16.00-18.00

20 lipca w  godzinach 16.00-18.00

22 lipca w  godzinach 18.00-20.00

Zajęcia odbędą się na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie: mpogorzelska@uni.opole.pl

Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

- Zapraszam serdecznie - zachęca Marzanna Pogorzelska.    


.