Umowa dotycząca utworzenia Centrum Badań i Innowacji USK podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa dotycząca utworzenia Centrum Badań i Innowacji USK podpisana

10 lipca 2020 roku podpisana została umowa dotycząca utworzenia Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Sygnowali ją dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera oraz  marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. To właśnie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pochodzi lwia część pieniędzy na stworzenie centrum.

Do tego właśnie nawiązał, witając gości, dyrektor Dariusz Madera.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że władze marszałkowskie doceniają nasz szpital, wciąż nas wspierają, pozwalają nam się rozwijać dostarczając nam do tego paliwo – powiedział. – Podpisanie kolejnej, tak dużej umowy, to dla nas historyczna chwila.

- Gdyby te ważne chwile zebrać w całość to wypełniłyby lata wspólnej pracy – stwierdził marszałek Andrzej Buła, podkreślają, że tworzenie Centrum Badań i Innowacji UKS to jak do tej pory największy wspólny projekt.  Jego wartość to ponad 26 mln zł, z czego ponad 17 mln to pieniądze z RPO WO. Poprzednie siedem projektów opiewało w sumie na podobną kwotę.

- Powstające centrum to wielkie wyzwanie, to też wielka szansa na poprawę jakości funkcjonowania naszej służby zdrowia, na lepszą opiekę nad pacjentem – dodał marszałek Buła. – Na ważne i udane przedsięwzięcia składa się zawsze kilka czynników: czas, miejsce, człowiek. Na pierwszym miejscu stawiam człowieka – mówił marszałek podkreślając, że ma tu na myśli i pacjentów, i fachowy personel medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Prof. Marek Gierlotka, kierownik Kliniki Kardiologii USK w Opolu, stwierdził:  – Chcieliśmy połączyć leczenie pacjenta z poprawą jakości diagnostyki. W samym szpitalu nie jesteśmy w stanie prowadzić takich badań. Tutaj wykorzystamy nasze doświadczenie, sprzęt, realizować będziemy nowe terapie, schematy postępowania. Takie centra ma niewiele szpitali w Polsce i Europie.

Centrum będzie się specjalizowało w diagnostyce obrazowej. lekarze będą współpracować z innymi ośrodkami w Polsce. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i sprzętu pomiędzy ośrodkami badawczymi. – Razem będziemy działać skuteczniej i lepiej, żywię nadzieję, że będziemy liderem wielu przedsięwzięć naukowych – podkreśla prof. Gierlotka.

***

Uruchomienie działalności Centrum planowane jest na 2022 rok. Ten wart blisko 27 milionów projekt ma być wiodącą w skali kraju jednostką naukową w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób kręgosłupa. Centrum będzie współpracowało z wydziałami Uniwersytetu Opolskiego, przede wszystkim z Wydziałem Lekarskim. Działalność badawczo-rozwojowa będzie prowadzona w ścisłym powiązaniu także z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz otoczeniem gospodarczym, zarówno na poziomie regionalnym, jak i ponadregionalnym.

Centrum pozwoli na rozwój pracowników USK, kształcenie nowej kadry oraz współpracę z naukowcami z kraju i zagranicy. Działalność Centrum ma przyczynić się do zwiększenia przepływu wiedzy i technologii z obszaru nauk medycznych do gospodarki, poprzez realizację i wdrażanie wyników interdyscyplinarnych badań o charakterze strategicznym dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego.

Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju zaplecza naukowego, kadry naukowej, a także umożliwi współpracę z naukowcami, prowadzącymi prace w obszarach medycyny, biotechnologii, diagnostyki medycznej, farmacji czy chemii.

Projekt będzie również uzupełniony o działania zmierzające do budowy zespołu zorientowanego na obsługę klientów nie tylko w zakresie tworzenia nauki i technologii, ale również ich komercjalizacji.

Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu będzie się mieściło w wydzielonej części budynku dawnej pralni o powierzchni 972 m kw. Znajdą się w nim m.in. pracownia tomografu komputerowego i pracownia rezonansu.

Wartość projektu oszacowana jest na blisko 27 mln zł. Dofinansowanie w ramach RPO WO to 17,2 mln zł, wsparcie z MNiSW wynosi  2,4 mln zł. 

GALERIA ZDJĘĆ

.