Umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy UO i dwiema szkołami w Wieluniu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy UO i dwiema szkołami w Wieluniu

Umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu oraz Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu zawarto w Collegium Maius 7 lipca 2020 roku. Sygnowali je prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz dyrektor szkół mgr Anna Przybylska. Obecni byli wicedyrektor szkół Karolina Kościelna oraz dr hab. Tomasz Ciesielczuk, odpowiedzialny z ramienia UO za realizację porozumienia.  

- Jestem bardzo wdzięczna, że podpisujemy dziś te umowy, bo oznaczają one dla naszych uczniów nowe możliwości rozwoju, poszerzanie horyzontów, kontakt z uczelnią już na poziomie szkoły – powiedziała dyrektor Anna Przybylska.

 - Cieszymy się, że państwa szkoła dołącza do licznej grupy placówek, z którymi już wcześniej odpisaliśmy podobne porozumienia o współpracy – podkreśliła prorektor UO, prof. Izabella Pisarek. – Działacie państwo w wielu dziedzinach, wychowujecie naszych potencjalnych studentów, wiec ścisła współpraca jest jak najbardziej na miejscu. Mamy co prawda czasy pandemii, jednak kontakt jest możliwy; zachęcam na przykład do podpięcia się pod nasze zdalne zajęcia ze studentami – dodała pani prorektor.

Zgodnie z literą umów strony zobowiązują do współpracy w dziedzinie zajęć dydaktycznych i rozwijania kontaktów między pracownikami oraz współpracę poprzez organizowanie kursów laboratoryjnych, zajęć praktycznych i innych kursów dla młodzieży i studentów.

Uniwersytet Opolski ma także umożliwić uczniom i nauczycielom szkół udział w wykładach, zajęciach seminaryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych i terenowych, organizowanych wyłącznie dla uczniów i nauczycieli szkoły lub łącznie z grupami studenckimi w UO, czy udostępniać na przyjętych w uczelni zasadach pomieszczenia do prowadzenia zajęć z uczniami przez pracowników uniwersytetu, a także podejmować wspólne działania dla podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i uczniów szkoły, organizować współpracę pomiędzy nauczycielami szkoły i pracownikami UO dla doskonalenia lub tworzenia programów nauczania.

Umowy zawarto na cztery lata, z możliwością ich przedłużenia. 

6
6
6
6
6
6
.