Czasopismo wydawane przez Opolskie UNESCO Chair w bazie SCOPUS

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Czasopismo wydawane przez Opolskie UNESCO Chair w bazie SCOPUS

Na zdjęciu: Prof. dr hab. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z UO na II Zjeździe Centrów Kategorii II i Katedr UNESCO w Paryżu. Archiwum prywatne, marzec 2020

Przedstawiamy krótko działania zespołu UNESCO Chair on Cultural Property Law w zakresie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego i osiągnięcia czasopisma Santander Art and Culture Law Review

Opolskie UNESCO Chair to jedyna prawnicza katedra UNESCO w Polsce (szczegóły znajdziesz TUTAJ).

W ostatnich dwóch latach UNESCO Chair sponsorowało powstanie bliźniaczych katedr na University of Technology Sydney i Renmin University w Pekinie (uczelni notowanych w światowych rankingach).

Zespół wydaje czasopismo „Santander Art & Culture Law Review,” stanowiące forum debaty międzynarodowych specjalistów z prawa dziedzictwa kulturowego oraz miejsce, w którym może być przedstawiony polski punkt widzenia w tych sprawach. Czasopismo jest afiliowane na Uniwersytet Opolski. zostało w 2019 roku zakwalifikowane na listę SCOPUS. W ciągu pięciu lat od założenia pisma udało się wprowadzić je do najbardziej prestiżowej bazy czasopism. Szczegóły możesz poznać tutaj TUTAJ.

Działania członków zespołu UNESCO Chair mają wymiar praktyczny. W 2018 r. założono pierwszy Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art (CAfA)). Ma on stanowić stałe forum dla prowadzenia postępowań arbitrażowych i mediacji w zakresie dóbr kultury. Rekrutacja i ocena aplikacji kandydatów ekspertów do bazy arbitrów i mediatorów CAfA trwała ponad rok. W jej wyniku na listę arbitrów w styczniu 2020 r. zostali przyjęci prof. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z Instytutu Nauk Prawnych UO.  Więcej szczegółów można znaleźć tutaj TUTAJ.

 

.