Sukces Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPIA UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sukces Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPIA UO

Jakub Kamiński student IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zdobył Nagrodę II stopnia za glosę do wyroku NSA z 9 kwietnia 2015 r.,  w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, organizowanym przez ELSA Białystok & ELSA Poland w Białymstoku 12 czerwca 2020 r.

Glosa z zakresu prawa finansowego zawiera argumentację aprobującą, iż wpis w dowodzie rejestracyjnym jest warunkiem zwolnienia pojazdu specjalnego z podatku od środków transportowych. Uwzględniając proces homologacji w rozumieniu przepisów krajowych oraz unijnych, zostaje rozwinięta problematyka pojazdu specjalnego w celu uzupełnienia treści przedmiotowego wyroku (sygn. akt II FSK 1727/14).

W recenzji jurora konkursu dr. hab. prof. Sławomira Presnarowicza, sędziego NSA, czytamy m.in.:  „Metodologicznie bardzo wysoki poziom i dobrze dobrana literatura”. 
Nagroda p. Jakuba Kamińskiego to 48 sukces seminarzystów i pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPIA UO w latach 2005  -  2020.

.