SUKCES. Kierunek biomonitoring z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: SUKCES. Kierunek biomonitoring z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Kierunek biomonitoring, realizowany przez Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny uzyskał Certyfikat Lidera Jakości Kształcenia „Studia z Przyszłością”.

Biomonitoring jest pierwszym kierunkiem na UO wyróżnionym tym certyfikatem, jest to także pierwsze tego typu wyróżnienie dla opolskich uczelni.

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Certyfikat otrzymują kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Wśród laureatów ostatniej edycji wyróżniono – oprócz kierunku biomonitoring prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim - także kierunki realizowane m.in. przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Śląski, a także AGH w Krakowie czy Politechnikę Warszawską.

Biomonitoring to kierunek na studiach I stopnia, realizowany w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu rozpoznawania, analizowania i monitorowania zmian w środowisku, a także gruntowną znajomość fauny, flory i metod analizy elementów przyrodniczych.

 

1
.