Spotkanie rad uczelni UO i PMWSZ

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Spotkanie rad uczelni UO i PMWSZ

W zebraniu, jakie odbyło się 16 czerwca  2020 r. w Sali Senatu w Collegium Maius udział wzięły rady konsolidowanych uczelni: Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

- Spotkanie rad jest naturalną konsekwencją decyzji o połączeniu naszych uczelni – powiedział uczestniczący w posiedzeniu rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. – Mam nadzieję, że obie rady włączą się aktywnie w proces konsolidacji naszych uczelni.

- Myślę, że połączone uczelnie będą pracowały dla dobra regionu, przedstawiają sobą bowiem duży potencjał  – powiedziała Anna Zembaczyńska-Sosnowska, przewodnicząca rady uczelni PMWSZ. – Zapraszamy serdecznie kandydatów w mury Uniwersytetu Opolskiego. 

Rada uczelni PMWSZ kończy swoją pracę z dniem 15 lipca 2020 r., kiedy to decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego następuje formalne połączenie Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Z kolei kadencja rady uczelni UO wygasa z końcem 2020 roku.

- Jednak już we wrześniu, październiku rozpocznie się proces wyborczy zmierzający do ukształtowania składu rady kolejnej kadencji, która będzie już działała na rzecz połączonych uczelni – dodał rektor prof. Marek Masnyk.

Z okazji spotkania członkowie rady PMWSZ otrzymali od przewodniczącego rady UO Andrzeja Drosika egzemplarze „Białej księgi procesu włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”.

 Przypomnijmy; zgodnie z ustawą do zadań rady uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 ZOBACZ FILM

ZOBACZ ZDJĘCIA

.