Komunikat w sprawie pracy bibliotek UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Komunikat w sprawie pracy bibliotek UO

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. będą otwarte w godzinach od 9 do 15, z przerwami w godz. 11-11.30 i 13-13.30. Dodatkowo  w tym okresie następujące biblioteki wydłużają godziny otwarcia do godz. 17 we wtorki i w czwartki:

- Biblioteka Główna,

- Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych,

- Biblioteka Wydziału Ekonomicznego,

- Biblioteka Wydziału Teologicznego.

Czytelnie pozostają nadal zamknięte do odwołania.

W sierpniu Biblioteka Główna oraz wszystkie biblioteki specjalistyczne będą zamknięte.

Czytelnicy zgłaszający się po odbiór lub zwrot książek, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa. Zalecane jest również korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu wypożyczalni będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy będą musieli oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz pomieszczenia bibliotecznego w zalecanych bezpiecznych odległościach.

Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane w oznaczonych punktach bibliotecznych, które znajdują się przy wypożyczalniach bibliotek UO.
Książki będą odbierane według  określonej procedury, która pozwoli oddzielić zbiory przyjmowane od pozostałego księgozbioru.

Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, który minął w okresie zamknięcia bibliotek (tj. od 16.03.2020 do 25.05.2020) będzie przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Po tym okresie system komputerowy będzie naliczał opłaty za nieterminowy zwrot książek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: wypozyczalnia@uni.opole.pl lub telefoniczny: 77 401 6143 (wypożyczalnia), 77 401 6137 (czytelnia).

Biblioteka Uniwersytecka w czasie braku dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczy zdalnie pomoc i usługi w zakresie:

·       wyszukiwania w zasobach dostępnych online,

·       wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,

·       rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,

·       analiz bibliometrycznych.

Ponadto Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych -  około 270 000 tytułów polskich
i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych -  10 450 tytułów czasopism naukowych –

http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni

http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/

W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 8 do 15, tel. 77 401 6145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

 

 

 

.