Teobald Kupka z Wydziału Chemii z tytułem profesora

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Teobald Kupka z Wydziału Chemii z tytułem profesora

Kolejny pracownik Wydziału/Instytutu Chemii UO prof. Teobald Kupka uzyskał tytuł profesora. 

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Teobald Kupka jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską obronił w 1992 r., w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Temat pracy: „Struktura kompleksów Mn(II), Co(II) i Cu(II) z niektórymi penicylinami w roztworach określane metodą MRJ z zastosowaniem polepszania parametrów widma metodą komputerową”.

Habilitacja - 2011 r., Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, praca habilitacyjna: „Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego, przesunięć chemicznych i stałej sprzężeń spinowo-spinowych” – chemia fizyczna i teoretyczna.

Zainteresowania naukowe

Spektroskopia NMR, IR, Ramana oraz modelowanie molekularne parametrów strukturalnych i spektroskopowych wybranych układów molekularnych. Nanotechnologia i badania in vivo.

Krótka historia pracy

Uniwersytet Śląski (1980-2003, cały etat); Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii Polimerów w Zabrzu (1986-1998, 2001, ½ etatu i prace na umowę); University of Waterloo, Department of Physics, Ontario, Canada (1998-2000, staż po doktoracie); Argonne National Laboratory, Chicago, USA (2001-2005, wizyta naukowa); Academia Sinica, Taipei, Taiwan (2005-2006, wizyta naukowa); Uniwersytet Opolski, Instytut/Wydział Chemii (2006 –  cały etat).

 

.