Raise Your voice! It's lingua fest! Sing it and win it

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Raise Your voice! It's lingua fest! Sing it and win it

Nagraj filmik ze swoim wykonaniem piosenki w języku obcym i wygraj atrakcyjne nagrody. Lingua fest 2020 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej czeka na Twój talent. Nadsyłanie zgłoszeń do 13 czerwca 2020 r. na adres: linguafest@o2.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA LINGUA FEST 2020

 

IMIĘ I NAZWISKO:   _____________________________________

 

ADRES:              _____________________________________

 

WIEK:                          _____________________________________

 

SZKOŁA:           _____________________________________

 

KATEGORIA:             _____________________________________

 

TYTUŁ PIOSENKI:    _____________________________________

 

AKOMPANIAMENT: _____________________________________

 

DOKONANIA ARTYSTYCZNE:

 

ZAINTERESOWANIA:

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami konkursu i wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku i wykonania piosenki na stronach SJO UO jak również portalu społecznościowymFacebook.

REGULAMIN KONKURSU LINGUA FEST 2020

KONKURS ON-LINE

I. Cele Festiwalu:


      1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych studentów UO i uczniów.
      2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki.
      3. Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

II. Warunki uczestnictwa:

 

1. Wykonawcy (soliści lub zespoły) występują w czterech kategoriach:

 

·       piosenka w języku angielskim

·       piosenka w języku niemieckim

·       piosenka w języku rosyjskim/ukraińskim

·       piosenka w języku hiszpańskim/włoski/francuskim

2. Organizator dopuści do występu w koncercie konkursowym po cztery podmioty wykonawcze w każdej z kategorii.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności podmiotów wykonawczych w wymienionych kategoriach.               

4. Uczestnicy przygotowują utwór w języku obcym wymienionym w powyższych kategoriach.

5. Uczestnik nie może wykonywać utworu w języku kraju z jakiego pochodzi.

6. Wykonawcy prezentują w danej kategorii tylko jedną piosenkę (utwór nie może przekraczać 4 minut!).

7. Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia udziału w eliminacjach na karcie zgłoszeniowej i nadesłania nagranego filmiku. Nagranie nie powinno przekraczać czasu 4min. (format: dowolny, zrealizowane na urządzeniu elektronicznym np. smartphone lub komputer). Zgłoszenia i nagranie należy nadesłać na adres mailowy organizatora. 
         
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań konkursowych oraz ogłoszenie wynikók konkursu on-line na stronie Studium Języków Obcych UO na portalu społecznościowym Facebook w Internecie.

III. Ocena i nagrody:

1. W składzie jury znajdują się instruktorzy-muzycy i nauczyciele języków obcych, którzy nie przygotowują  uczestników konkursu.

2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:
          • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy) i stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu), 
          • poprawność językową,
          • ogólne wrażenie artystyczne.

3. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III spośród wszystkich trzech kategorii oraz wyróżnienia.

4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w tym samym dniu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania kart zgłoszeń i filmików konkursowych – do 13.06.2020r.  na adres mailowy: linguafest@o2.pl

Ogłoszenie wyników konkursu on-line odbędzie się 16. lub 17.06.2020 na stronie funpage Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące laureatów dostępne będą na stronie internetowej Studium Języków Obcych UO, jak również na fun page’u Studium Języków Obcych: facebook.com/sjouo

 

 

1
.