Dr Krzysztof Badora powołany do zespołu doradczego ministra rozwoju

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr Krzysztof Badora powołany do zespołu doradczego ministra rozwoju

Dr Krzysztof Badora z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO został powołany przez ministra rozwoju do zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Zespół jest organem doradczym wspomagającym prace resortu nad opracowaniem projektu nowej ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu gruntownej reformy całego systemu planistycznego.

Członkowie zespołu będą przygotowywać  rekomendacje w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego oraz przedstawiać ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do projektów regulacji, przygotowanych z uwzględnieniem wyników prac zespołu.

Członkami zespołu powołanymi zarządzeniem ministra są osoby posiadające wiedzę m.in. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz innych dziedzin niezbędnych do przygotowania reformy systemu planowania przestrzennego.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

.