Grant Wyszehradzki dla komunikacji międzykulturowej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Grant Wyszehradzki dla komunikacji międzykulturowej

Socjologowie z programu Intercultural Communication otrzymali grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu Borders & Dialogue: Past and Present of the Czech-Polish Borderland.

Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Hradcu Králové. W serii wspólnych warsztatów i wykładów oraz działań analitycznych i popularyzatorskich wezmą udział studenci i wykładowcy komunikacji transkulturowej z UHK i komunikacji międzykulturowej z UO.

- Tematem działania jest kulturowa tożsamość regionu Broumova, dla którego Opolszczyzna będzie analitycznym kontrapunktem – mówi dr Michał Wanke, koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Opolskiego. - Studenci przećwiczą metody oparte na sztuce, by zaprojektować i przeprowadzić interwencje społeczno-artystyczne w klasztorze w Broumovie oraz pałacu w Mosznej. Studenci będą pracować pod opieką wykładowców obu kierunków.

Efektem projektu będzie wystawa „Granice i Dialog”.

Koordynatorem projektu jest dr Luděk Jirka z Katedry Studiów nad Kulturą i Religią Uniwersytetu Hradec Kralove, a po stronie UO projekt koordynuje dr Michał Wanke z Międzywydziałowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego „Interdyscyplinarne laboratorium przestrzeni społecznych i projektów artystycznych”.

Projekt potrwa od września 2020 roku do lipca 2021, a jego budżet wynosi 20 800 EUR.

 

2
1
.