Dobra wiadomość – biblioteki uniwersyteckie otwarte od 25 maja 2020 r.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dobra wiadomość – biblioteki uniwersyteckie otwarte od 25 maja 2020 r.

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego, z wyjątkiem Biblioteki Instytutu Nauk Pedagogicznych, od 25 maja 2020 r. będą otwarte w godzinach od 9 do 15, z przerwami w godz. 11-11.30 i 13-13.30.

Czytelnicy zgłaszający się po odbiór lub zwrot książek, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa. Zalecane jest również korzystanie ze środków dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu wypożyczalni będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy będą musieli oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz pomieszczenia bibliotecznego w zalecanych bezpiecznych odległościach.

Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane w oznaczonych punktach bibliotecznych, które znajdują się przy wypożyczalniach bibliotek UO.

Książki będą odbierane według  określonej procedury, która pozwoli oddzielić zbiory przyjmowane od pozostałego księgozbioru.

Z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy proszę kontaktować się drogą mailową: oin@uni.opole.pl lub telefoniczną:
77 401 6145.

Czytelnie pozostają nadal zamknięte do odwołania.

Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, który minął w okresie zamknięcia bibliotek
(tj. od 16.03.2020 do 25.05.2020), będzie przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biblioteka@uni.opole.pl lub 77 401 6143.

 

.