Historyczna chwila. Rozporządzenie o połączeniu UO i PMWSZ podpisane!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Historyczna chwila. Rozporządzenie o połączeniu UO i PMWSZ podpisane!

Historyczne spotkanie miało miejsce 21 maja 2020 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego.

Przybyli na nie m.in.: Wojciech Murdzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Budzanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin – były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Ociepa – poseł na sejm i sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego i dr hab. Tomasz Halski – rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Na uroczystość licznie przybyły media.

- Są takie chwile, na które warto czekać nawet pięć lat – powiedział otwierając spotkanie prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor UO. – Dziś uczestniczymy w takim właśnie momencie, wieńczącym kilkuletnie starania i trudne rozmowy.

Rektor prof. Marek Masnyk, jako gospodarz spotkania, rozpoczął od powitania gości. – Witam pana premiera Jarosława Gowina, który – jeszcze jako minister nauki i szkolnictwa wyższego – od początku pilotował projekt medycyny w Opolu i połączenia naszych uczelni. Witam pana posła Marcina Ociepę, który od początku sercem i umysłem działał na rzecz tego projektu. Witam panią wiceminister Annę Budzanowską, która potrafiła wyciszyć emocje i doprowadzić nas do  szczęśliwego finału. Witam pana rektora PMWSZ Tomasza Halskiego – partnera w naszych rozmowach, a za chwilę partnera w uczelni. Witam przewodniczących rad naszych uczelni – panią Annę Zembaczyńską, przewodniczącą rady uczelni PMWSZ i pana Andrzeja Drosika, który przewodzi radzie Uniwersytetu Opolskiego.  

Po pięciu latach mówimy: udało się

Rektor Masnyk przypomniał, że niedługo, bo już w sierpniu, minie pięć lat od  wizyty Jarosława Gowina w Opolu, podczas którego – na spotkaniu w ratuszu – rozmawiano o przyszłości uczelni wyższych w Opolu. Wtedy też podpisana została deklaracja o utworzeniu na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego oraz padło stwierdzenie, że powołanie medycyny na UO musi skutkować w przyszłości połączeniem sił Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uniwersytetu Opolskiego.

- Dziś możemy powiedzieć: udało się -  podkreślił rektor. – Jesteśmy z panem rektorem Halskim po popisaniu porozumienia, które konsumuje wszystkie chyba oczekiwania obydwu stron.  Nie spodziewałem się, że tak udanie zakończy się moja pierwsza kadencja jako rektora UO i rozpocznie druga – dodał rektor Masnyk.  

Minister Wojciech Murdzek: deklaruję życzliwe wsparcie

- Z ogromną radością i szacunkiem zwracam się do państwa, by wyrazić radość, że uczestniczymy wspólnie w tym historycznym momencie – powiedział Wojciech  Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Zaangażowanie wielu osób w trudny projekt konsolidacji uczelni dało efekt, który dziś widzimy. Gdy przedstawiono mi listę plusów i minusów połączenia uczelni musiałem stwierdzić, że przewaga plusów była druzgocąca. Zależało mi więc, by sfinalizować proces połączenia uczelni i by odbyło się to z przekonaniem obu stron, że dzieje się dobro! Dziękuję pani minister Annie Budzanowskiej za to, że z taktem i determinacją kontynuowała to dzieło. Wątpliwości zostały rozwiane, przede wszystkim dzięki obydwu panom rektorom, którzy rzeczy dobre przedłożyli nad minusy. Chcemy, by Uniwersytet Opolski był mocnym uniwersytetem, wzmocnionym potencjałem PMWSZ. Deklaruję życzliwe wsparcie w pomysłach i działaniach! Życzę państwu, byście wzmocnieni połączeniem dawali radę wszelkim naukowym wyzwaniom, by lista waszych sukcesów się wciąż się wydłużała!

Głos zabrał także dr hab. Tomasz Halski, rektor PMWSZ. – Bardzo dziękuję wszystkim za to, że jestem tu dzisiaj – powiedział. – Nasza uczelnia dzięki latom pracy osiągnęła dobrą pozycję. Oczywiście robiliśmy to przede wszystkim dla własnego rozwoju, działając jako zespół. Podobnie pracuje Uniwersytet Opolski – stawiając na pracę zespołową. Cieszę się, że będziemy mogli pracować właśnie zespołowo, realizując razem wiele pomysłów. Bardzo nam zależy, byśmy mogli rozwijać nasze talenty, byśmy mogli jak najlepiej kształcić naszych studentów.  

Sukces nie tylko uczelni  

- Bardzo się cieszę, że proces konsolidacji uczelni doczekał się szczęśliwego finału -  powiedział z kolei Jarosław Gowin, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Chcę za to podziękować obu wspólnotom akademickim, a przede wszystkim osobie, która od początku stała za projektem: panu posłowi Marcinowi Ociepie. Jarosław Gowin dodał, że połączenie uczelni to nie tylko sukces ich samych, ale też sukces Opola, regionu, wydarzenie ważne w skali kraju. – Potrzebne są nam silne jednostki naukowe – stabilne i z dużym potencjałem, które uporają się z wyzwaniami współczesności.  Rozwój świata po kryzysie spowodowanym pandemią musi się opierać o rozwój nauki. Dzięki połączeniu uczelni Opole może się stać silnym ośrodkiem akademickim na mapie Polski – dodał podkreślając, że gwarantuje to wielki dorobek UO, który teraz zostanie wzbogacony o dorobek szkoły medycznej.

W podobnym tonie  wypowiedział się poseł Marcin Ociepa. – To, co dziś świętujemy, to nie jest cel sam w sobie – podkreślił. – Konsolidujemy uczelnie po to, by powstał bardzo silny ośrodek akademicki, zgodnie z przekonaniem, że Opole albo będzie miastem akademickim, albo powiatowym... Rozwój akademickości Opola to kierunek, na który musimy postawić. Oczekujemy efektu synergii, który da tradycja, wszechstronność i siła uniwersytetu oraz młodość i potencjał szkoły medycznej.

Przewodniczący rady Uniwersytetu Opolskiego Andrzej Drosik wręczył ministrowi Wojciechowi Murdzkowi list z podziękowaniami za „pomoc w doprowadzeniu procesu konsolidacji do końca”.

***

Trochę historii

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Podstawą koncepcji było przeświadczenie, że jedynie stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stwarza nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Nie bez znaczenia był również argument, że włączenie PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni.

Jednak kolejne, trudne rozmowy dotyczące szczegółów konsolidacji, a później samego pomysłu włączenia PMWSZ w strukturę uniwersytetu, zakończyły się niepowodzeniem.

Impulsem do ich wznowienia stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku.

24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego.

14 maja 2020 roku w MNiSW zapadła decyzja o połączeniu UO i PMWSZ.

21 maja 2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie dokumentu. 

ZOBACZ FILM

ZOBACZ ZDJĘCIA


.