Będzie połączenie PMWSZ z UO! Dziś - 21 maja 2020 - uroczyste podpisanie dokumentu o połączeniu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Będzie połączenie PMWSZ z UO! Dziś - 21 maja 2020 - uroczyste podpisanie dokumentu o połączeniu

W styczniu 2020 r. minęło pięć lat od podpisania pierwszego dokumentu dotyczącego procesu łączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim.

To był burzliwy, dla obu uczelni, czas. Opowiada o nim szczegółowo „Biała Księga procesu włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”, kalendarium wydarzeń sporządzone przez pracowników naszej uczelni, z odnośnikami do protokołów spotkań, sprawozdań, uchwał, stanowisk, projektów umów, artykułów prasowych, a także korespondencji z przedstawicielami PMWSZ (poniżej zamieszczamy PDF „Białej księgi”).

O tym wszystkim pisaliśmy wielokrotnie, przypomnijmy więc w ogromnym skrócie.

Droga do konsolidacji – w skrócie

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Podstawą koncepcji było przeświadczenie, że jedynie stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stwarza nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Nie bez znaczenia był również argument, że włączenie PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni.

Jednak kolejne, trudne rozmowy dotyczące szczegółów konsolidacji, a później samego pomysłu włączenia PMWSZ w strukturę uniwersytetu, zakończyły się niepowodzeniem.

Impulsem do ich wznowienia stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku.

24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego.

Wspomniana wcześniej „Biała Księga procesu włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego ” kończy się właśnie na tej dacie.

Dziś możemy dopisać do niej szczęśliwy epilog.

Szczęśliwy epilog do „Białej Księgi”

14 maja br. podczas narady w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego osiągnięto wreszcie satysfakcjonujący obie strony konsensus: rektorzy obu opolskich uczelni, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia.

15 maja br. w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej PMWSZ w Opolu odbyła się wspólna konferencja prasowa rektorów obu uczelni – rektora UO prof. Marka Masnyka oraz rektora PMWSZ prof. Tomasza Halskiego, który rozpoczął konferencję słowami: ­ Jako gospodarz chciałbym oznajmić mieszkańcom Opolszczyzny informację o połączeniu naszych uczelni. Informację dobrą, w naszym przekonaniu, dla całego regionu.

Trwało to długo, przyznał rektor UO prof. Marek Masnyk, żartobliwie dodając: ­-To trochę jak z próbą zawarcia małżeństwa: jeśli okres narzeczeństwa się przedłuża, kochankowie stwierdzają, że widzą u siebie więcej wad niż zalet, po czym związek się rozpada. Jeśli narzeczeństwo trwa krótko – szybko następuje rozwód. My dochodziliśmy do porozumienia przez pięć lat, to jest dobry czas, żeby wypracować kompromis satysfakcjonujący obie strony, osiągnąć porozumienie, które wczoraj formalnie podpisaliśmy: łączymy nasze potencjały.

Rektor UO prof. Marek Masnyk podkreślił, że bardzo ceni 15-letni dorobek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, wyraził też podziw dla determinacji jej rektora, z jaką walczył podczas wielu wcześniejszych rozmów o zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków pracownikom i studentom swojej uczelni: ­- Te nasze wczorajsze rozmowy w ministerstwie były bardzo dobre i pouczające, ­ najpierw u wiceminister Anny Budzanowskiej, później u ministra Wojciecha Murdzka i wiceministra Sebastiana Skuzy, odpowiedzialnego za finanse… Padły tam ważne słowa: „Czas na Opole+”, którym towarzyszyła zapowiedź wielu form wsparcia finansowego dla tego nowego podmiotu akademickiego, który właśnie powstaje na bazie naszych uczelni. Myślę, że wygramy na tym wszyscy, bo umowa o połączeniu jest dobra i dla uniwersytetu, i dla szkoły medycznej – powiedział rektor Marek Masnyk.

Jak wynika z informacji rektorów, na bazie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej powstanie wydział nauk o zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, który wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim UO będzie funkcjonować jako Collegium Medicum.

Jakie zmiany czekają dotychczasowych studentów i pracowników PMWSZ? Rektor PMWSZ prof. Tomasz Halski zauważył, że dla studentów nie zmieni się właściwie nic. Zyskiem może być łatwiejszy dostęp do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pozostałej infrastruktury uniwersyteckiej. Połączenie może też zaowocować wspólnymi projektami chemików, lekarzy, farmaceutów. Rektor Halski zwrócił również uwagę na fakt, że zwykle na polskich uczelniach najpierw powstaje wydział lekarski, a dopiero później pielęgniarstwo, położnictwo: ­- W Opolu będzie inaczej, bo my już te wszystkie kierunki mamy, a równolegle mamy młody, ambitny Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego. To musi przynieść korzyści, także w wymiarze naukowym.

Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak wynika z treści porozumienia, w momencie włączenia szkoły w strukturę Uniwersytetu Opolskiego otrzymują gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Nowo wybrany rektor PMWSZ (na tej uczelni wybory rektora jeszcze się nie odbyły) obejmie funkcję prorektora Uniwersytetu Opolskiego koordynującego działalność przyszłego wydziału nauk o zdrowiu, kwestor PMWSZ – funkcję zastępcy kwestora Uniwersytetu Opolskiego… Skład Senatu UO będzie uzupełniony o przedstawicieli wydziału nauk o zdrowiu.

Zmienią się także, na korzyść, zasady finansowania Uniwersytetu Opolskiego, wzmocnionego o potencjał Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rektor prof. Marek Masnyk: - W projekcie rozporządzenia jest twardy zapis: po połączeniu uczelni otrzymujemy rocznie ok. 4 mln złotych, będziemy też mogli m.in. korzystać ze środków tzw. funduszy konsolidacyjnych, pozyskać aparaturę naukowo-badawczą dla eksperymentalnych kierunków studiów.

Przygotowanie obu uczelni do konsolidacji będzie wymagało jeszcze wielu ustaleń i pracy, także organizacyjnej. Po czym nowy rok akademicki 2020/2021, którego inaugurację zaplanowano na 6 października br., rozpoczniemy już w nowej strukturze.

ZDJĘCIA

FILM

Barbara Stankiewicz

Fot. Sylwester Koral

Relacja filmowa: Mateusz Golomb

Załączniki

Pobierz: Biała Księga
.