Przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Zapoznajcie się z ważnymi datami dotyczącymi rekrutacji! Przedstawiamy je poniżej. Prosimy też śledzić na bieżąco informacje na naszej stronie internetowej w zakładce Kandydat. 

Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was szeroką i niezwykle ciekawą ofertę kształcenia  - zapoznajcie się z nią!  

W ofercie na rok akademicki 2020/2021 nasza uczelnia przygotowała 72 atrakcyjne kierunki – ich opis, zakres i sposób kształcenia, kompetencje absolwenta oraz warunki rekrutacji można  będzie przejrzeć w zakładce Kandydat (TUTAJ).

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczęła się 20 kwietnia 2020 r.

Wszystko o tegorocznej  rekrutacji na UO znajdziesz TUTAJ

Numery kontaktowe w sprawie rekrutacji:

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich

tel.77 452 73 99

tel. 77 452 73 98

Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl

Rekrutacja obcokrajowców

Contact: hello@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 96
tel. 77 452 72 92

 

Harmonogram rekrutacji letniej 2020/2021
(bez kierunku lekarskiego i farmacji)

1. Studia stacjonarne, I stopień i jednolite magisterskie

I termin rekrutacji

20.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

18.08 – ostatni dzień rejestracji  i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej

20 i 21.08 – egzamin praktyczny dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, muzykologię i termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu.

21.08 – pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów i pobranie wyników matur z KREM

do 21.08 po g. 13.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia, pozostających w rezerwie i  niezakwalifikowanych z powodu wyników matur poniżej progu podanego w Uchwale rekrutacyjnej

24.08 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne. W dniach od 24.08 do 2.09  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00        w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

28.08 –  egzamin z języka polskiego i angielskiego dla cudzoziemców

02.09. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą!) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

do 03.09 – ogłoszenie list przyjętych

II termin rekrutacji

21.08 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 21.08 do końca rekrutacji,  kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu oraz zarejestrowaniu opłaty w IRK, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę przyjętych. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. 

21.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne lub egzamin praktyczny

22.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu

23.09 – egzamin praktyczny dla  kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

24.09 - egzamin z języka polskiego i angielskiego dla cudzoziemców

2.10 - ostateczny termin zakończenia rekrutacji na studia I stopnia

Od 7 września dokumenty będą przyjmowane przez komisje wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 11.00 do 14.00.

2. Studia stacjonarne, II stopień

I termin rekrutacji

20.04 do 07.09 – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej

09.09 – egzamin praktyczny dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Do 10.09 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

11.09 – 15.09. godz. 15.00 – termin złożenia dokumentów

W dniach od 11.09 do 15.09  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00  w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

16.09 – ogłoszenie list przyjętych

II termin rekrutacji

10.09– rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 10.09 do  końca rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę przyjętych. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.  Komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach  od 11.00 do 14.00 w dni powszednie

23.09 – egzamin praktyczny  dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

16.10 - ostateczny termin zakończenia rekrutacji na studia II stopnia

3. Studia niestacjonarne I i II stopień, jednolite studia magisterskie

20.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

07.09 – koniec pierwszego terminu rejestracji i wpłacania opłaty rekrutacyjnej

08.09 – termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu

do 09.09 – ogłoszenie wyników pierwszego terminu kwalifikacji

09.09 – 15.09, godz.13.00 – termin złożenia dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I terminie. 

Komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 11.00 do 14.00 w dni powszednie.

09.09 – rozpoczęcie II terminu rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca. Rejestracja i przyjęcia będą się odbywały w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 09.09 do  zakończenia rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę przyjętych. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. 

22.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu (II termin)

2.10 - ostateczny termin zakończenia rekrutacji na studia I stopnia, 16.10 - ostateczny termin zakończenia rekrutacji  na studia II stopnia .

Uwaga!

Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów na UO, jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia (czyli w komisji rekrutacyjnej), w terminie do 9 października. Nieodebrane oryginały dokumentów będą wysłane pocztą po zakończeniu pracy przez komisję rekrutacyjną.

31.10 mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którym z przyczyn formalnych taki zwrot przysługuje.

 

Harmonogram rekrutacji na kierunek lekarski i farmację na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne

20.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

02.05 – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Wszystkie egzaminy dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację rozpoczynają się o godz. 9.00:  z biologii (8.07), chemii (14.07), fizyki (13.07)

18.08 – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej

21.08 po 9.00 – pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów i pobranie wyników matur z KREM

21.08 po g. 13.00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia, pozostających w rezerwie
i niezakwalifikowanych z powodu wyników matur poniżej progu podanego w Uchwale rekrutacyjnej.

Wszyscy kandydaci zaliczeni do grupy „zakwalifikowani do przyjęcia” i „pozostający w rezerwie” muszą złożyć w  komisji rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów w terminie od 24.08. do 02.09, z tym że zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek lekarski muszą dostarczyć świadectwo maturalne w oryginale, a pozostający w rezerwie mogą złożyć zamiennie potwierdzoną przez komisję kserokopię tego świadectwa. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w UO.  Jeżeli w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci pozostający w rezerwie zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia na miejsca uwolnione przez rezygnujących z podjęcia studiów na UO, to muszą wtedy dostarczyć oryginał świadectwa, o ile wcześniej tego nie zrobili.

Kandydaci na farmację nie składają oryginałów świadectw maturalnych, jedynie ich potwierdzone kopie.

24.08 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

Komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

02.09. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą!).

04.09. – ogłoszenie listy przyjętych i drugiej listy rankingowej: kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia i pozostający w rezerwie. Lista będzie zawierała nazwiska tylko tych kandydatów, którzy złożyli w terminie dokumenty.

07.09. do 09.09. - Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w drugiej turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

10.09. Ogłoszenie listy przyjętych i zakwalifikowanych do przyjęcia w trzeciej  turze

11.09 – 14.09. - Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w trzeciej  turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

15.09 - Ogłoszenie listy przyjętych i listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w czwartej turze

16.09 – 18.09 - Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w czwartej turze turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

19.09. - Ogłoszenie listy przyjętych i listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w piątej turze

od 21.09. do 23.09. -  Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w piątej turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

25.09. – Ogłoszenie listy przyjętych i listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w szóstej turze

od 28.09. do 29.09. Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w szóstej turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

29.09. - Ogłoszenie listy przyjętych

Od 29.09 - rezerwowe terminy dodatkowej rekrutacji, ogłoszonej w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Studia niestacjonarne (tylko kierunek lekarski)

20.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

02.05 – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

Wszystkie egzaminy dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski  rozpoczynają się o godz. 9.00:  z biologii (8.07), chemii (14.07), fizyki (13.07)

09.09 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty rekrutacyjnej

10.09 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 10.09 do 15.09 –  przyjmowanie dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W dni powszednie  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00  oraz od 9.00 do 12.00
w sobotę.

15.09. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Zakwalifikowani do przyjęcia muszą dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego,
a pozostający w rezerwie mogą złożyć zamiennie potwierdzoną przez komisję kserokopię tego świadectwa. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja
z podjęcia studiów na UO.

16.09 – ogłoszenie  listy przyjętych i drugiej listy rankingowej: kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w drugiej turze i pozostający w rezerwie. Lista będzie zawierała nazwiska tylko tych kandydatów, którzy złożyli w terminie dokumenty.

16.09 – 18.09 - Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w drugiej turze  i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

19.09. - Ogłoszenie listy przyjętych i listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w trzeciej turze

od 21.09. do 23.09. -  Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w trzeciej turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

25.09. – Ogłoszenie listy przyjętych i listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w czwartej turze

od 28.09. do 29.09. Termin składania oryginałów świadectw maturalnych przez zakwalifikowanych do przyjęcia w czwartej turze i deklaracji podjęcia studiów w UO przez kandydatów, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectw

29.09. - Ogłoszenie listy przyjętych

Od 29.09 - rezerwowe terminy dodatkowej rekrutacji, ogłoszonej w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Uwaga!

1. Kandydaci, którzy w wyniku odwołania otrzymali pozytywną korektę wyników maturalnych, muszą natychmiast przedstawić komisji rekrutacyjnej odpowiednie zaświadczenie z podaniem
o uwzględnienie korekty w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki będą uwzględniane
w listach rankingowych, jeżeli zostaną dostarczone komisji najpóźniej w przeddzień ogłoszenia kolejnych list.

2. Oryginały świadectw maturalnych zostaną studentom oddane przez dziekanat na początku listopada 2020 roku. Jeżeli kandydat chce odebrać oryginał świadectwa maturalnego przed rozpoczęciem roku akademickiego,  musi podpisać oświadczenie o rezygnacji ze studiów w UO
i potwierdzić odbiór dokumentu.

3. 31.10 mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którym z przyczyn formalnych taki zwrot przysługuje. 

 

 

 

 

 

.