Nowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Od października 2020 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych zostają uruchomione trzy nowe kierunki studiów podyplomowych:

1. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej.

2. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji.

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Studia trwają trzy semestry, absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny. Studia te spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.

Szczegółowe informacje: mgr Barbara Grabińska, inp@uni.opole.pl tel. 77 4527421.

 

.