Koronawirus. Bądź ostrożny, bądź bezpieczny

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Bądź ostrożny, bądź bezpieczny

Przypominamy o zasadach obowiązujących podczas epidemii, publikujemy instrukcję opracowaną przez Beatę Derus - inspektora ds. bhp i p.poż.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wprowadza się zasady postępowania obowiązujące w Uniwersytecie Opolskim w celu ochrony przed zagrożeniem koronawirusem:   

1) Zgodnie z art. 9 ust. 7 pkt. 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. poz. 566 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii środki ochrony, które powinny być bezwzględnie stosowane przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego to:

- środki do dezynfekcji,

- zapewnienie odległości pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

2) Zalecenia:

- często myj ręce używając mydła i wody,

- stosuj płyny do dezynfekcji rąk dostępne w punktach i pomieszczeniach pracy w każdym obiekcie Uniwersytetu Opolskiego,

- zachowaj odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m,

- ogranicz dostęp osób z zewnątrz, poprzez zastosowanie dodatkowej bariery np. wyznaczenie strefy bezpiecznej,

- witaj się na odległość, nie podawaj ręki,

- stosuj środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania do prac, które wymagają ich stosowania,

- dodatkowe środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowego użytku nie są wymagane w przypadku zapewnienia pracownikom środków do dezynfekcji dostępnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. W przypadku użycia rękawic jednorazowych należy pamiętać, że mogą być skutecznym środkiem ochrony indywidualnej, o ile faktycznie będą użytkowane jako jednorazowe. Oznacza to, że rękawic jednorazowego użytku używamy do prac wymagających ich stosowania, a po zdjęciu rękawic nie można ich założyć ponownie. Bardzo ważne jest również, aby nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach. Ponadto pracownik powinien zapoznać się z zasadami prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych w tym ich zakładania, zdejmowania i utylizacji.

- jeśli to możliwe zrezygnuj z transportu publicznego.

Ponadto:

- stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby,  - unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie,   - jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej,

- nie lekceważ pierwszych objawów – natychmiast powiadom służby - Infolinia NFZ 800 190 590.

Opracowała: Beata Derus - inspektor ds. bhp i p.poż., UO 

 

.