Uwaga! Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga! Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Opolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany  kalendarza wyborczego ustalonego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w dniu 16.01.2020 r. Zmieniony terminarz wyborczy jest przedstawiony poniżej:

  KALENDARZ WYBORCZY 2020

I.       Wybory Rektora Uniwersytetu Opolskiego

1.    Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2.    Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora – od 20.03 do 03.04.2020

3.    Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na Rektora – 16.04.2020*

4.    Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.04 do 23.04.2020*

5.    Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko Rektora – 5.05.2020*

6.    Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania Rektora – 7.05.2020*

*w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych  podmiotów systemu  szkolnictwa  wyższego  i  nauki  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 528) procedury wyborcze 3-6 wyboru Rektora UO przeprowadzane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II.    Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 11.05 do 31.05.2020**

**w przypadku nieodwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, termin wyborów może ulec zmianie

III. Wskazanie kandydatów na Dziekanów i Dyrektorów Instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV.Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020

  

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

 

 

.