Ważna i ciekawa publikacja na temat homofobii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ważna i ciekawa publikacja na temat homofobii

Wydana kilka dni temu publikacja „Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek”, autorstwa dr Marzanny Pogorzelskiej (pełnomocniczki rektora ds. równego traktowania w UO; Instytut Językoznawstwa UO) i dr. hab. Pawła Rudnickiego (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) to rzecz, w której wybrzmiewa głos młodych ludzi doznających homofobicznej przemocy, ale też stawiających jej opór, świadomych i gotowych walczyć o swoje prawa.

W publikacji narracje poddano skrupulatnej analizie – językoznawczej, pedagogicznej i socjologicznej. W efekcie powstała monografia, w której opisano i zinterpretowano dyskurs edukacyjny dotyczący orientacji psychoseksualnej, praktyki przemocy i prześladowania oraz podejmowane przez młodych ludzi strategie przetrwania. Autor i autorka ulokowali swoje analizy na tle społeczno-kulturowym, w którym funkcjonują osoby LGBT, wskazując na współzależność takich zjawisk jak homofobia, heteroseksizm i heteronormatywność.

Koncentracja na perspektywie uczniowskiej, interdyscyplinarność, ukazanie skomplikowanych mechanizmów tworzących homofobiczny klimat szkoły, ale także propozycje działań interwencyjnych to cechy publikacji, które sprawiają, że wykracza ona poza opis i interpretację sytuacji, stając się głosem rzecz zmiany społecznej. 

Na zdjęciu: dr Marzanna Pogorzelska, dr hab. Paweł Rudnicki

2
1
.