Można składać wnioski o stypendium doktoranckie prezydenta Opola

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Można składać wnioski o stypendium doktoranckie prezydenta Opola

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020.

WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym, aby uniknąć Państwa wizyt w placówkach pocztowych).

Termin: do 24 marca 2020 roku  - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Osoby, które z powodów sytuacji epidemiologicznej napotkają kłopoty w wysłaniu przesyłki proszone są o wysłanie wiadomości na adres marcin.dudek@um.opole.pl - otrzymają indywidualnie ustalony termin.

UWAGA: dla uniknięcia Państwa podróży do uczelni macierzystych, NIE SĄ WYMAGANE w momencie wysyłki załączniki wniosku zaświadczenia uczelni:

- potwierdzające posiadanie przez kandydata statusu doktoranta

- potwierdzające, że kandydat nie jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Załączniki te zostaną one dołączone w terminie późniejszym - wyłącznie od kandydatów wskazanych do otrzymania stypendium.

Pracownik odpowiedzialny za nabór wniosków:
Marcin Dudek, tel. komórkowy: 785 120 600 - z uwagi na wprowadzony w Urzędzie Miasta Opola system pracy zdalnej prosimy dzwonić w godzinach pracy.

Wszelkie dokumenty do pobrania w celu złożenia wniosku są dostępne TUTAJ 

.