Regionalne Centrum ECMO w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w światowej lidze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Regionalne Centrum ECMO w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w światowej lidze

Z dumą informujemy, że Regionalne Centrum ECMO, działające od 2019 roku w strukturze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK, zostało członkiem międzynarodowej organizacji ELSO (Extracorporeal Life Support Organization).

- To dla nas duże wyróżnienie, przystąpiliśmy do Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych ELSO jako trzeci ośrodek w Polsce – mówi dr hab. n.med. Tomasz Czarnik, kierownik Regionalnego Centrum ECMO. - Przynależność do ELSO pozwoli nam na wymianę doświadczeń, da nam dostęp do światowej bazy danych, pozwoli się szkolić, ale i zaprezentować nasz ośrodek, który ma bardzo dobre wyniki w stosowaniu ECMO.

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) jest formą pozaustrojowego (czyli prowadzonego poza organizmem pacjenta) podtrzymywania życia chorego, który znajduje się w stanie skrajnie ciężkim. Obecnie ECMO stosowane jest nie tylko jako wsparcie po zabiegach kardiochirurgicznych, ale także jako metoda wspierająca terapię stanów krytycznych, ratuje pacjentów w stanie ostrej niewydolności oddechowej lub krążeniowej, u których zawodzą konwencjonalne metody.

Leczenie polega na natlenianiu krwi i jednoczesnym usuwaniu dwutlenku węgla z wykorzystaniem pozaustrojowego krążenia krwi. ECMO stosowane jest np. u pacjentów w głębokiej hipotermii czy cierpiących na ciężkie schorzenia płuc.

Organizacja ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) to założone w 1989 roku międzynarodowe konsorcjum skupiające największe ośrodki i specjalistów zajmujących się leczeniem przy pomocy ECMO w celu dalszego rozwoju pozaustrojowych technik wspomagania funkcji narządów. ELSO stworzono w celu umożliwienia szerokiej międzydyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich dyscyplin medycznych zajmujących się takimi chorymi. Jednym z zadań ELSO jest opracowywanie międzynarodowych wytycznych zastosowania technik pozaustrojowych.

 Materiał: USK

1
.