„Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  „Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych”

Organizatorem konferencji jest Instytut Językoznawstwa, Katedra Nauk o Kulturze i Religii oraz Katedra Języka Polskiego. Jest to już trzecia konferencja z serii Dziedzictwo kulturowe Śląska, tym razem poświęcona kulinariom.

Program konferencji

2 marca (poniedziałek)

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników (parter Collegium Maius, Muzeum UO)

10.00 Otwarcie konferencji, przywitanie gości

10.10-10.30 dr hab. Małgorzata Iżykowska (Archiwum Państwowe w Opolu), Dzieje refleksji naukowej nad dziedzictwem kulinarnym Śląska

10.30-10.50 prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě), Kulinární dědictví Rakouského / Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy

10.50-11.10 mgr Barbara Majnusz (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie), Dobre praktyki w promocji dziedzictwa kulinarnego w województwie śląskim

11.10-11.30 Przerwa na kawę

11.30-11.50 dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski), „Ślónsko kuchnia dla Hanysów i Goroli”: identyfikacja i zróżnicowanie etniczne konsumentów

11.50-12.10 dr Izabela Kaczmarzyk (Akademia Ignatianum, Kraków),

¾ garnca potraw kuchennych, kakao i pół bułki za 10 groszy. Funkcje kulinariów w dawnej rzeczywistości szkolnej

12.10-12.30 dr Beata Piecha-van Schagen (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), „Rat au van” – kulinaria codzienne i świąteczne dla żołnierzy pruskiej armii w okresie I

wojny światowej

12.30-12.50 dr Agata Haas (Instytut Śląski, Opole), Produkty spożywcze, przyprawy i zioła jako ważny element eliksirów i praktyk

antydżumowych na przykładzie starodruku „Wierność, Bogu i Cesarzowi, czasu powietrza morowego …” Jana Muthmana

12.50-13.10 Dyskusja

13.30-14.30 Obiad (Restauracja Cztery Pory Roku, ul. Krakowska 24)

14.40-15.00 dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”), Kulinarne narracje świąteczne (na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice)

15.00-15.20 dr Małgorzata Michalska (Uniwersytet Wrocławski), Zachowanie świątecznych tradycji kulinarnych wśród ludności przesiedlonej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk

15.20-15.40 mgr Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko (Muzeum Śląskie w Katowicach), Jest w makówkach śląskich jakaś siła. Kulturowe i społeczne znaczenie wigilijnego deseru

15.40-16.00 mgr Marcela Szymańska (Uniwersytet Opolski), Stół wigilijny w procesie przemian (na przykładzie pogranicza śląsko-morawskiego)

16.00-16.20 Przerwa kawowa

16.20-17.00 prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě), „Druhý život” kulinárního dědictví Českého Slezska

17.00-17.20 dr Grzegorz Sobel (Uniwersytet Wrocławski), O fenomenie kulturowym kiełbaski jaworskiej

17.20-18.00 dr Kornelia Lach (PTL Oddział Opole), Kołacz weselny w procesie przemian na pograniczu śląsko-morawskim

18.30 Uroczysta kolacja (Restauracja Cztery Pory Roku, ul. Krakowska 24)

 3 marca (wtorek)

9.30-9.50 dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO (Uniwersytet Opolski), „Sztuchanki, bo usztuchane”. Motywacja śląskich nazw potraw

9.50-10.10 dr Anna Miszta (IJP PAN, Kraków), Kreple, szpajza i hekele, czyli kulturowy obraz tradycyjnych śląskich potraw we

współczesnej polszczyźnie

10.10-10.30 mgr Elżbieta Oficjalska (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu), Wafel szybowicki. Produkt tradycyjny czy obyczajowy?

10.30-10.50 mgr Magdalena Toboła-Feliks (Muzeum Historii Katowic), „Moda na gotowanie” – śląska kuchnia widziana przez pryzmat programów kulinarnych oraz innych przekazów medialnych

10.50-11.10 mgr Klaudia Nowak-Maśko (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), Dziedzictwo kulinarne Śląska w twórczości malarzy intuicyjnych

11.10-11.30 Dyskusja

11.30-11.50 Przerwa kawowa

11.50-12.10 dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Kulebele, grubiorz i gumiklejzy w kubełku, czyli kuchnia śląska w nowych odsłonach

12.10-12.30 mgr Hanna Goszyc-Góreczna (Uniwersytet Opolski), Anioł sprzyja śląskim smakom. Najpopularniejsze tradycyjne śląskie potrawy serwowane w górnośląskich lokalach pod anielskim wezwaniem

12.30-12.50 mgr Ewa Szczepańska-Kręcidło (Uniwersytet Opolski), Promocja wielokulturowości kulinarnej gminy Korfantów

12.50 Dyskusja, zakończenie konferencji.

1
.