Artykuł zespołu biologów prof. Arkadiusza Nowaka z prestiżowym wyróżnieniem

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Artykuł zespołu biologów prof. Arkadiusza Nowaka z prestiżowym wyróżnieniem

Miło nam poinformować, że artykuł zespołu prof. dr hab. Arkadiusza Nowaka, pracownika Instytutu Biologii UO,  pt. „Translocation of meadow, heath and fen to the Habitat Garden: The first insights after 4 years of the experiment” opublikowany w roku 2019 w Applied Vegetation Science został wyróżniony przez Głównych Edytorów jako jeden z najlepszych artykułów za ubiegły rok. 

Wyróżnienie takie przyznawane jest zaledwie kilku pracom z całego rocznika liczącego kilkadziesiąt artykułów.  

Applied Vegetation Science jest wiodącym periodykiem w dyscyplinie ekologii roślinności, uznanym w środowisku ekologów, botaników i sozologów za jedno z najbardziej prestiżowych. 
W artykule autorzy ocenili skuteczność translokacji płatów różnych typów siedlisk (łąk, wrzosowiska i młaki) w kontekście oceny zachowania gatunków diagnostycznych, typowych i ekspansji gatunków obcych ekologicznie.

Artykuł można przeczytać tutaj 

 

1
.