Nasi profesorowie w komitetach PAN

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasi profesorowie w komitetach PAN

Wśród członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znaleźli się pracownicy naukowi naszej uczelni.

W skład Komitetu Językoznawstwa nowej kadencji wszedł prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Komitetu Nauk Filozoficznych – prof. dr hab. Adam Globler. W skład Komitetu Chemii Analitycznej prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej – dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO, Komitetu Nauk Pedagogicznych – prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Komitetu Nauk Teologicznych – ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO, dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO i ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO.   

W Komitecie Słowianoznawstwa PAN nowej kadencji będą pracować: dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO i prof. dr hab. Bronisław Kodzis, w Komitecie Nauk Etnologicznych – prof. dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska i dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO. W Komitecie Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO.

Serdecznie gratulujemy!

.