Książka prof. W. Juliana Korab-Karpowicza wydana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Książka prof. W. Juliana Korab-Karpowicza wydana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Książka „Traktat polityczno-filozoficzny - Tractatus politico-philosophicus”, pióra dra hab. W. Juliana Korab-Karpowicza, prof. UO, wydana w 2015 r. przez wydawnictwo Derewiecki w Polsce, a następnie w wersji anglojęzycznej przez wydawnictwo Routledge w USA, została w 2019 roku wydana w języku arabskim przez wydawnictwo Thaqafa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prof. W. Julian Korab-Karpowicz, polski filozof i myśliciel polityczny, profesor Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, którego zainteresowania obejmują takie zagadnienia, jak właściwie zorganizowane życie w społeczeństwie, państwo broniące swych interesów narodowych i służące obywatelom oraz zgodna współpraca międzynarodowa dla pokoju i dostatku. Przedstawił koncepcję ewolucji ludzkości. Głosi potrzebę zastąpienia postmoderności − epoki zaznaczonej przez konflikt, w której obecnie żyjemy – ewolucyjnością, nową epoką w historii ludzkości, w której człowiek będzie dążył do harmonii społecznej oraz osobistej doskonałości i w ten sposób kształtował świadomie swoje przeznaczenie.

Po studiach filozoficznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Oksfordzkim wykładał na wielu uniwersytetach na trzech kontynentach. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydał kilkadziesiąt prac naukowych. Za najważniejsze jego dotychczasowe dzieło uważa się „Traktat polityczno-filozoficzny”, którego wersja anglojęzyczna została opublikowana przez Routledge i przetłumaczona na kilka języków. Jest też autorem książki „Harmonia społeczna”, opublikowanej przez PIW w ramach Biblioteki Myśli Współczesnej.

Prof.  W. Julian Korab-Karpowicz jest jednym z nielicznych uczonych w Polsce, który wygrał prestiżowe stypendium naukowe Lady Davis Trust Fellowship na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie w semestrze wiosennym 2020 będzie przebywał jako profesor wizytujący. 

 

.