Umowa pomiędzy UO a Zespołem Szkół w Krapkowicach podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa pomiędzy UO a Zespołem Szkół w Krapkowicach podpisana

Umowa sygnowana została 5 grudnia 2019 r. przez prorektor UO ds. kształcenia i studentów prof. Izabellę Pisarek oraz Iwonę Medwid – dyrektorkę Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, w obecności dziekana Wydziału Chemii dra hab. Dawida Siodłaka, prof. UO.

- Jesteśmy bardzo radzi, że podpisujemy porozumienie z kolejną już szkołą, której absolwenci być może dołączą do grona naszych studentów – powiedziała prof. Izabella Pisarek.

- Warto podkreślić, że dzisiejsza umowa stanowi w zasadzie sformalizowanie faktycznej współpracy, jaką prowadzimy z placówką z Krapkowic od blisko dziesięciu lat – zaznaczył prof. Dawid Siodłak, dziekan Wydziału Chemii. – Od roku 2010 nie ma praktycznie semestru, by grupa z Krapkowic nie odwiedziła naszego uniwersytetu, naszego wydziału lub by ktoś od nas nie odwiedził szkoły.

W porozumieniu podpisanym 5 grudnia br. czytamy m.in. „Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój, obie strony wyrażają wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Zespołem Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności umysłowej młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia”.

Założenia współpracy to m.in. integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów, a także budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką szkołę w Krapkowicach.

5
5
5
5
5
.