Absolwent zagraniczny poszukiwany!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Absolwent zagraniczny poszukiwany!

Na zdjęciu: zjazd absolwentów 2014

Ukończyłeś studia na Uniwersytecie Opolskim, wyjechałeś pracować za granicę i przebywasz tam na stałe? A może jesteś pochodzącym z zagranicy absolwentem UO?  Zgłoś się do Alma Mater, podziel się swoją historią życia zawodowego po ukończeniu studiów i zostań ambasadorem UO!

Na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła się realizacja projektu „International Alumni Club”. Celem projektu jest nawiązanie długotrwałej współpracy z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Opolskiego, uhonorowanie ich  dokonań i sukcesów oraz stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów UO.

Pracujemy nad bazą absolwentów zagranicznych UO i zachęcamy absolwentów o przesłanie do  cpw@uni.opole.pl swojego życiorysu. W maju 2020 roku na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się Gala Absolwentów, podczas której zostaną wybrani Ambasadorzy UO. W trakcie zjazdu absolwenci przeprowadzą warsztaty dla obecnych studentów naszej uczelni UO, by podzielić się swoim doświadczeniem w odnalezienia się na rynku pracy.

Dziesięciu wybranym absolwentom uniwersytet zapewni pokrycie kosztów podróży do Opola oraz zakwaterowania.

* Zagraniczny absolwent  -   pochodzący z zagranicy absolwent studiów I, II lub III stopnia lub polski absolwent, który po ukończeniu studiów w Polsce wyjechał za granicę i przebywa tam na stałe.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni.

.