Licealiści u pełnomocniczki ds. równego traktowania

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Licealiści u pełnomocniczki ds. równego traktowania

Po serii warsztatów pełnomocniczki ds. równego traktowania dla społeczności akademickiej 7 listopada 2019 r. przybyła do nas młodzież z V LO w Opolu.

 Podczas kilkugodzinnych zajęć rozmawiano o stereotypach i uprzedzeniach, młodzież planowała również własne działania antydyskryminacyjne, wykazując się niezwykłą kreatywnością i społeczną wrażliwością.

 Pełnomocniczka w dalszym ciągu zaprasza chętne grupy studenckie na interaktywne zajęcia z zakresu równego traktowania (Szczegółowa tematyka oferowanych warsztatów: Równe i  nierówne traktowanie na uniwersytecie – dyskryminacja, jej rodzaje, ochrona i zapobieganie, Mowa nienawiści i mowa równości, Mikroagresje w życiu codziennym, Stereotypy płciowe, seksizm i homofobia).

 Osoby lub jednostki uczelni chętne do uczestnictwa w warsztatach proszone są o kontakt: mpogorzelska@uni.opole.pl

 

 

 

.