Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Opolu 2019

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Opolu 2019

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się w dniach 21– 25 października 2019 r. Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wraz z Akademickim Centrum Karier UO zaangażowały się w organizację szkoleń, warsztatów i prelekcji dla uczniów szkół województwa opolskiego.

Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Pasja – Profesja – Powołanie”, a Uniwersytet Opolski w ciągu czterech dni zorganizował 17 wydarzeń – prelekcji, warsztatów i szkoleń, w których wzięło udział 519 uczestników.
W poniedziałek 21 października wykłady, warsztaty i prelekcje zaproponowały Wydział Ekonomiczny i Wydział Filologiczny:

Zieleń w moim mieście;

Współczesne wyzwania miast. O czym powinni pamiętać urbaniści w XXI w.?

Język, kultura, komunikacja: filary Twojej przyszłości.

We wtorek 22 października swój czas miały Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Akademickie Centrum Karier, Wydział Filologiczny i Ekonomiczny. W organizację programu aktywnie włączyli się również studenci Uniwersytetu Opolskiego, dzieląc się swoją pasją z uczestnikami:

Świat szyfrów;

Pasja sposobem na życie. Co zrobić, żeby pasja stała się czymś więcej? (część teoretyczna)

Pasja sposobem na życie. Co zrobić, żeby pasja stała się czymś więcej? (część praktyczna)

Jak zaplanować rozwój swojej gminy?

Interesuje Cię wiele dziedzin? Nie wiesz którą wybrać? Możliwe, że jesteś urodzonym urbanistą!

Poezja współczesna w oryginale i tłumaczeniu;

Warsztaty międzykulturowe (szkolenie prowadzone w języku angielskim).

W środę 23 października odbyły się warsztaty zorganizowane przez Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Karier:

Rozwiązywanie problemów geograficznych z wykorzystaniem narzędzi GIS’;

Zachowania ryzykowne w życiu młodego człowieka – zagrożenia i przeciwdziałanie;

W czwartek 24 października odbyła się prelekcja pt. „Do odważnych świat należy, czyli jak przepłynąłem Atlantyk i przebiegłem przez całą Polskę – opowieść 21-latka”.

Ze względu na duże zainteresowanie ofertą szkoleniową Wydziału Ekonomicznego do stałego programu – obowiązującego również poza Ogólnopolskim Tygodniem Kariery – wprowadzone zostały tzw. warsztaty ruchome, których terminy będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi grupami.

Uczestnicy mogą wybierać spośród następujących propozycji:
1. Smart City. GIS jako technologia wsparcia inteligentnych miast;
2. Podstawy Projektowania w AutoCAD;
3. Stwórz własną mapę;
4. Inwentaryzacja i ochrona terenów zieleni.

Spotkania z interesującymi osobowościami, wysłuchanie ich historii oraz możliwość zadania pytania były ciekawym doświadczeniem. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Tomasza Sobani – pisarza, podróżnika i biegacza, który opowiedział historię swojej ciężkiej pracy i drodze do osiągnięcia celu.
Tegoroczne warsztaty aktywizowały także studentów z różnych środowisk kulturowych uczących się na Uniwersytecie Opolskim – w języku angielskim zostały przeprowadzone tzw. warsztaty międzykulturowe angażujące międzynarodową grupę studentów oraz uczniów szkół.

Dzięki różnorodności zaproponowanych wydarzeń edukacyjnych każdy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie. Uczniowie szkół z Opolszczyzny chętnie korzystali z przedstawionych im propozycji.

Wielki finał

Gościem specjalnym podsumowania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery był Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz, publicysta, który podzielił się swoimi doświadczeniami, historiami oraz wskazówkami dotyczącymi świadomego wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Organizatorzy

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Opolską edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Opolu koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Wydarzenia w ramach OTK w Opolu można obserwować na facebooku: www.facebook.com/OTKOpole/.

Materiały: Akademickie Centrum Karier

8
8
8
8
8
8
8
8
.