O roli muzeów uczelnianych w środowiskach naukowych i lokalnych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O roli muzeów uczelnianych w środowiskach naukowych i lokalnych

W dniach 23-25 października 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pod hasłem "Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych". 

W konferencji wzięła udział mgr Katarzyna Mazur-Kulesza, kierowniczka Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Celem konferencji było ukazanie kwestii integracji pomiędzy muzeami i kolekcjami uczelnianymi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym. Poruszone zostały kwestie sieci powiązań sprzyjających realizacji projektów badawczych i angażowaniu historycznych zbiorów w działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę. Ukazane zostały także zagadnienia znaczenia muzeów i kolekcji uczelnianych dla społeczności lokalnych.
W konferencji wzięło udział ponad 120 osób z 78 muzeów i kolekcji uczelnianych z całej Polski.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zaś współorganizatorem m.in. Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego.

Fot.: Łukasz Kamiński, Muzeum UW

 

.