Jakie możliwości daje konsorcjum FORTHEM?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jakie możliwości daje konsorcjum FORTHEM?

O możliwościach, jakie daje pracownikom i studentom Uniwersytetu Opolskiego udział naszej uczelni w sieci Uniwersytetów Europejskich w ramach konsorcjum Forthem opowiadała na spotkaniu 7 października 2019 r. koordynatorka projektu z ramienia UO dr Barbara Curyło z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

- Projekt, w którym uczestniczymy, to eksperyment zaproponowany przez Komisję Europejską, impuls do szerokiej współpracy, połączony z finansowaniem, jednak nie do końca komisja sprecyzowała swoje oczekiwania, dlatego mamy, jako uczelnia, duże pole do pracy i miejsce na inicjatywy – mówiła dr Barbara Curyło do uczestników spotkania w Collegium Civitas.

Wspomniała, że celem siedmiu Uniwersytetów Europejskich  skupionych w konsorcjum Forthem jest  - najogólniej rzecz ujmując – kształcenie obywateli nowej generacji w duchu europejskości, tworzenie europejskiej strategii szkolnictwa z poszanowaniem specyfiki narodowej, tworzenie innowacyjnych metod nauczania.

Uniwersytety składające się na konsorcjum podzieliły między siebie zadania i projekty. Uniwersytet Opolski zajmie się m.in. szeroko rozumianym tematem „Doświadczanie Europy”, zakładając u nas jedno z siedmiu planowanych w konsorcjum laboratoriów badawczych, w których udzielać się będą naukowcy uniwersyteccy, studenci, a także eksperci zewnętrzni.

Każdy z uniwersytetów – członków konsorcjum będzie także odpowiadał za jeden z siedmiu obszarów; nasza uczelnia poprowadzi prace związane z budowaniem wspólnych struktur.

Niezwykle ważnym elementem działalności konsorcjum są także mobilności studenckie, o których mówiły Halina Palmer-Piestrak i Karolina Młotek z Biura Erasmusa UO, podkreślając, że projekt konsorcjum Forthem zakłada  - oprócz mobilności semestralnych – także krótsze ich formy, jak pięcio- czy dziesięciodniowe.

- Każdy z państwa – tak pracowników, jak studentów – zainteresowany szczegółami na temat projektu Uniwersytetów Europejskich i naszej w nim roli, każdy, kto chciałby w jakiś sposób włączyć się w prace, jest proszony o kontakt mailowy ze mną – zachęcała dr Barbara Curyło (bcurylo@uni.opole.pl).  

***

Uniwersytet Opolski jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w sieci „Uniwersytetów Europejskich” .

Przypomnijmy; pięć konsorcjów z udziałem polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Opolskiego znalazło się w gronie laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej European Universities  finansowanego z programu Erasmus+.

Do konkursu zgłosiły się 54 konsorcja łączące w sumie ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. Z tego grona Komisja Europejska wyłoniła 17, choć na początku mówiło się, że w premierowym rozdaniu szanse na pozytywne rozpatrzenie ma jedynie 12 wniosków. Stało się tak dzięki zwiększeniu puli środków przeznaczonych na konkurs z 60 do 85 mln euro.

W tym prestiżowym gronie znalazł się Uniwersytet Opolski – jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów, obok takich potęg jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Gdański.

Nasza uczelnia wchodzi w skład konsorcjum FORTHEM (218 tys. studentów), którego liderem jest Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), a partnerami: Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania).

Działania projektowe, które zaplanowano w ramach konsorcjum FORTHEM to m.in. mobilności studenckie oraz pracownicze, a także współtworzenie wraz z partnerami konsorcjum siedmiu multidyscyplinarnych laboratoriów badawczych (FORTHEM Labs), w których uczestniczyć będą studenci, pracownicy oraz eksperci zewnętrzni.

Projekt potrwa trzy lata, a Uniwersytet Opolski pozyskał w jego ramach finansowanie w wysokości blisko 417 tys. euro.

 

.