Symulator karetki dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Symulator karetki dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

3 października 2019 r. na Wydział Lekarski naszego uniwersytetu trafił symulator specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego wraz z pełnym medycznym wyposażeniem jako element wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO.

Studenci kierunku lekarskiego już w semestrze zimowym 2019/2020 będą mogli uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Symulacja medyczna stała się standardem nauczania na uczelniach medycznych. Nauczanie tą metodą jest nowoczesnym procesem kształcenia wykorzystującym medyczny sprzęt edukacyjny, począwszy od prostych trenażerów służących do nauki pojedynczych procedur medycznych, aż do zaawansowanych fantomów i symulatorów pacjenta, wiernie odzwierciedlających człowieka i jego parametry. Taka forma nauczania bezpośrednio wpływa na poprawę jakości kształcenia na kierunkach medycznych, w efekcie pozwalając na osiągnięcie profesjonalizmu w zakresie opieki zdrowotnej  oferowanej pacjentowi przez przyszłych lekarzy.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego dysponuje obecnie trzema salami: salą z zakresu ALS (Advanced Life Support) oraz BLS (Basic Life Support), Pracownią Nauki Umiejętności Technicznych, Chirurgicznych i Pielęgniarskich – pełniącymi funkcję sal niskiej wierności oraz Salą Umiejętności Klinicznych i Pielęgniarskich jako salą wysokiej wierności. Wyposażenie sal, oprócz trenażerów i symulatorów niskiej wierności, zawiera symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego, który pozwala na przeprowadzanie wszelkich procedur pielęgnacyjnych oraz umożliwia naukę badania fizykalnego i elektrokardiografii.

Realia wysokiej wierności znajdą swoje rzeczywiste odzwierciedlenie w Sali Intensywnej Terapii, Sali Porodowej, Bloku Operacyjnym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Od 3 października 2019 r. WCSM posiada symulator Specjalistycznej Karetki Pogotowia Ratunkowego. Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem. Będzie on wykorzystywany przez studentów kierunku lekarskiego do nauki m.in. medycyny ratunkowej. Przyszli lekarze będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe, respirator itp.), zaopatrywania ran oparzeniowych i złamań.

Sale symulacji wysokiej wierności wyposażone są w pomieszczenia sterowni pełniące funkcję stanowisk sterowania symulatorami pacjentów. Pozwala to na przeprowadzenie debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza oraz przeprowadzenie egzaminu OSCE.

Uzupełnieniem metod kształcenia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą zajęcia z udziałem pacjentów standaryzowanych, czyli aktorów amatorów, odtwarzających określone sytuacje kliniczne na potrzeby zajęć.

Zakupu symulatora karetki dokonano w ramach projektu pod nazwą:  „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r.).   

SYMULATOR KARETKI - GALERIA ZDJĘĆ

.