Instytut Politologii współorganizatorem ważnego kongresu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Instytut Politologii współorganizatorem ważnego kongresu

W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Jachrance k. Warszawy będzie miał miejsce III Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej, Dobre praktyki cywilne i wojskowe.

Współorganizatorem naukowym tego ważnego i prestiżowego wydarzenia jest Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Jak informuje dr Bartosz Maziarz z Instytutu Politologii kongres adresowany jest przede wszystkim do zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej oraz przedstawicieli nauki i ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności publicznej.

1
.