Prof. Adam Latała odszedł na emeryturę

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Adam Latała odszedł na emeryturę

Współpracownicy, koledzy i przyjaciele zebrali się 18 września 2019 r. najpierw w Collegium Biotechnologicum przy. ul. Kominka, a potem w Szarej Willi, by wziąć udział w z spotkaniach pożegnalnych z prof. dr. hab. Adamem Latałą, który odszedł na emeryturę.

Wśród gości byli mi.in. rektor UO prof. Marek Masnyk, prof. Stanisław S. Nicieja i prof. Józef Musielok - byli rektorzy naszej uczelni, władze Wydziału Przyrodniczo – Technicznego, współpracownicy z Collegium Biotechnologicum.

- Wiele razy przesuwałem ten moment, ale teraz żegnam się z pracą ostatecznie – powiedział nam prof. Latała. – Mam teraz mnóstwo wolnego czasu, który będę się starał mądrze i ciekawie zagospodarować. Wiele osób powtarza mi, że powinienem sprawić sobie psa. Kto wie, czy na tym się nie skończy… – zastanawiał się z uśmiechem profesor.

- Ta chwila jest dla mnie i wesoła, i smutna – mówił prof. Latała do swoich gości. – Coś się bowiem kończy, ale coś innego zaczyna.  

- Drogi Adamie, pozostawisz po sobie trwały ślad w osobach swoich uczniów, ale też i w postaci stworzonych przez ciebie instytucji – mówił rektor prof. Marek Masnyk, wręczając prof. Latale okolicznościowy adres. - Jako rektor naszej uczelni jestem ci niezwykle wdzięczny za lata pracy i składam ci życzenia wielu lat życia w dobrym zdrowiu i radości!

***

Prof. dr hab. Adam Latała ukończył w 1966 r. studia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Weterynarii. W 1976 r. uzyskał tytuł doktora w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w roku 1986 r. tytuł doktora habilitowanego.

Z Uniwersytetem Opolskim związany jest od 1990 r., kiedy to podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, na stanowisku wicedyrektora Instytutu Chemii WSP ds. agrobiochemii i kierownika Zakładu Biologii Stosowanej. Po uzyskaniu tytułu profesora nauk weterynaryjnych w 1995 roku doprowadził do utworzenia Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, którego został pierwszym dyrektorem. Dzięki powołaniu nowego instytutu udało mu się skonsolidować wszystkie nauki przyrodnicze w Uniwersytecie Opolskim. W krótkim czasie pozyskał kadrę naukową dla nowej placówki oraz utworzył nowy kierunek studiów - biologię. 

W 1999 roku odegrał najistotniejszą rolę w utworzeniu szóstego wydziału w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego - Wydziału Przyrodniczo - Technicznego. Został wybrany na jego pierwszego dziekana. Jako inicjator i współtwórca Katedry Biologii Molekularnej i Eksperymentalnej przyczynił się do utworzenia prężnie funkcjonującej katedry.

W roku 2002 uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 2002-2005 sprawował funkcję prorektora UO ds. finansów i inwestycji, a od 2005 r. do 2016 r. kierował Samodzielną Katedrą Biotechnologii i Biologii Molekularnej.

W 2006 r. prof. dr hab. Adam Latała zainicjował powołanie studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. dra hab. Adama Latały w 2011 r. sfinalizowano budowę nowoczesnego budynku Collegium Biotechnologicum.

Prof. Latała był także jednym z pomysłodawców powołania na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: Zasłużony Opolszczyźnie, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda II st. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2019 r. za pracę na rzecz uczelni został uhonorowany specjalnym uniwersyteckim wyróżnieniem: okolicznościowym pinsem wręczanym z okazji 25-lecia Uniwersytetu Opolskiego.

2
2
4
4
11
11
11
11
11
11
11
.