Profesura belwederska dla dr hab. Anny Śliz

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Profesura belwederska dla dr hab. Anny Śliz

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 25 czerwca 2019 roku nadał dr hab. Annie Śliz tytuł profesora nauk społecznych.

Prof. Anna Śliz jest związana z naszą uczelnią od wielu lat. Pracuje w Instytucie Socjologii. W latach 2007 – 2016 pełniła funkcję wicedyrektora IS ds. nauki i badań, a od roku 2016 do 2018 roku była jego dyrektorką. Jest także senatorem UO i członkiem Rady Wydziału WNS.

Obszar jej naukowych zainteresowań obejmuje badania i analizę rzeczywistości społecznej w kontekście współczesnych procesów globalnych. Szczególnym polem zainteresowania jest problematyka wielokulturowości we współczesnym świecie oraz relacje etniczne i narodowe.  

 

.