Korzystasz z parkingu na kampusie UO? Przeczytaj

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Korzystasz z parkingu na kampusie UO? Przeczytaj

Zgodnie z decyzją kanclerza UO z 27 października 2017 roku korzystanie z parkingu na terenie kampusu UO wiąże się z opłatą roczną w wysokości 60 zł - płatne z góry za okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Pracownicy UO:

Opłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu  Opolskiego prowadzone przez: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Opole  ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, na nr rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 tytułem: Opłata za parking UO 2019-2020.
Z potwierdzeniem dokonania opłaty należy zgłosić się do zastępcy kierownika Miasteczka Akademickiego inż. Grzegorza Kłosińskiego w celu weryfikacji opłaty.
1 października 2019 r. karty nieopłacone zostaną czasowo zablokowane do dnia wniesienia opłaty.
Prosimy o dokonywanie opłat możliwie jak najwcześniej.

Studenci UO:

Karty studenckie będą aktywne do 4 października 2019 roku. Po tym czasie wszystkie karty studenckie zostaną zablokowane.
Prosimy o niedokonywanie wpłat przez użytkowników kart studenckich. Samorząd Studencki UO poinformuje na swojej stronie o zapisach na karty na rok akademicki 2019/2020.

 

.