Rekrutacja pracowników uczelni na dydaktyczne wyjazdy zagraniczne

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rekrutacja pracowników uczelni na dydaktyczne wyjazdy zagraniczne

W związku z otrzymanym przez Uniwersytet Opolski dofinansowaniem na organizację mobilności studentów i pracowników z krajami partnerskimi (KA107 – International Credit Mobility – call 2019), Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) bądź w celu odbycia szkolenia (STT) w roku akademickim 2019-2020.

Okres mobilności obejmuje 5 dni pobytu w uczelni partnerskiej. Dodatkowo, jeden dzień przed oraz jeden dzień następujący po okresie mobilności będzie dodany na podróż. Okres mobilności może zostać wydłużony jeżeli okaże się, że w trakcie realizacji umowy finansowej do zagospodarowania są środki na realizację mobilności z danym krajem.

Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie 2019 roku dostępna jest na stronie http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/09/2019-KA107-Wysokosc-stawek1.pdf

Rekrutacja potrwa do 23 września 2019 r.

Zgodnie z sugestią Narodowej Agencji, wyjazdy pracowników powinny zostać zrealizowane
w pierwszym roku akademickim trwania umowy finansowej (2019-2021).

Do 23 września 2019 r. prosimy o złożenie do biura projektu Erasmus+ (D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31) następujących dokumentów:

- wniosek wyjazdowy podpisany przez zainteresowanego i przełożonego

- aktualne CV w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej

- list motywacyjny w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta (karta oceny aplikanta stanowi załącznik nr 2)

- wstępną wersję programu nauczania/szkolenia w języku angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej (w takim wypadku, prosimy o dołączenie tłumaczenia w j. polskim lub j. angielskim, dokument dostępny na stronie http://hello.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania-ka107-2019-2021/)

- inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

- oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych

Wszelkie szczegóły oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie http://hello.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania-ka107-2019-2021/

.