Ważna i cenna publikacja opolskich botaników

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ważna i cenna publikacja opolskich botaników

Opolscy botanicy po raz kolejny sięgnęli po najwyższą notę. Wyniki badań dotyczących różnic w funkcjonalnej różnorodności roślinności łąkowej nad i pod powierzchnią ziemi po translokacji całego siedliska opublikowali w czasopiśmie Land Degradation and Development, które w najnowszym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma 200 punktów – informuje dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii UO.

Opolscy botanicy ustalili, że najbardziej wrażliwym typem roślinności pod względem zmian w takich cechach jak masa nasion, wysokość, wielkość liści, architektura części podziemnych roślin jest zbiorowisko łąkowe.

Badania zespołu dra hab. Arkadiusza Nowaka, z udziałem dr hab. Sylwii Nowak z Instytutu Biologii UO oraz pracowników Polskiej Akademii Nauk i Ogrodu Botanicznego w Mikołowie prowadzone są na eksperymentalnych łąkach w Radzionkowie od sześciu lat. Polegają na monitoringu kompozycji gatunkowej łąk, młaki i wrzosowiska. Projekt rozpoczął się w 2012 roku, kiedy to zaistniała konieczność translokacji ponad 1 ha cennych przyrodniczo płatów zbiorowisk roślinnych z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach, zagrożonych w związku z budową drugiego pasa startowego.

Zespół botaników dokonał jednego z największych w historii ochrony przyrody Europy Środkowej przeniesienia z pomocą ciężkiego sprzętu całych płatów siedlisk przyrodniczych. Opracowana metoda okazała się na tyle skuteczna, że w przypadkach wyższej konieczności i braku alternatywy można ją stosować dla zachowania bogatych w gatunki łąk, młak i wrzosowisk. 

Na zdjęciach: 

Transport fragmentów darni łąkowej i jej układanie w specjalnie przygotowanych basenach (zdjęcie główne)

Płaty łąki zmiennowilgotnej przygotowanej do transportu 

Opolscy botanicy podczas ekspedycji naukowej w Tadżykistanie

 

1
2
.