„Moda w zwierciadle kultury. JĘZYK – LITERATURA – KULTURA”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Moda w zwierciadle kultury. JĘZYK – LITERATURA – KULTURA”

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Moda w zwierciadle kultury. JĘZYK – LITERATURA – KULTURA”, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2019 roku na Uniwersytecie Opolskim.

Już można zgłaszać się do uczestnictwa.

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki,  fashion studies  czy performance.

Konferencja jest organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.modawzwierciadlekultury.pl

 

.