To był wyjątkowy dzień!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: To był wyjątkowy dzień!

Ponad 40 doktorek i doktorów oraz cztery doktorki habilitowane odebrało 7 czerwca 2024 r. dyplomy. – Dzisiejsze święto jest zwieńczeniem niełatwej drogi, którą z sukcesem pokonaliście w ostatnich latach – mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk.

Uroczysta promocja odbyła się w Auli A-B Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyło w niej kolegium rektorskie Uniwersytetu Opolskiego: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. nauki, rektor elekt prof. dr hab. Jacek Lipok, prorektor ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz prorektor ds. Collegium Medicum dr hab. Renata Szyguła, prof. UO. 

Bohaterami wydarzenia byli natomiast doktorki i doktorzy oraz doktorki i doktorzy habilitowani, wypromowani między kwietniem 2023 a kwietniem 2024 r. W gronie tym znalazły się też dwie osoby, które zostały wypromowane przed kwietniem 2023 r. W uroczystości wzięli udział także ich promotorki i promotorzy, rodziny, bliscy i przyjaciele. Rozpoczęło ją doniosłe „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Dramma per Musica pod kierownictwem dr Elżbiety Trylnik. Następnie odbyło się ślubowanie i wręczenie dyplomów.

– Wiemy, że w wielu krajach europejskich ten ceremoniał akademicki znika. My przywiązujemy do niego wagę. Togi czy insygnia władzy rektorskiej przypominają nam o wadze, roli i miejscu uniwersytetów w życiu społecznym, ale też wymagającej drodze, którą przechodzą ci, którzy się tu znaleźli – mówił rektor UO. – Dla wielu z was to zamknięcie pewnego etapu w życiu, ale dla części początek kariery akademickiej, czego wam z całego serca życzę. To niełatwa ścieżka, na której trzeba pokonać i przezwyciężać pojawiające się trudności. Ci, którzy nią nie pójdą i wrócą do swoich firm czy zakładów pracy, z pewnością zostali wyposażeni w wiedzę i są bogatsi w doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 
Rektor UO zwrócił się również do osób, które towarzyszyły podczas uroczystości odbierającym dyplomy. – Serdecznie dziękuję za Państwa dar współuczestniczenia w tym niełatwym procesie dochodzenia do ważnego etapu rozwoju naukowego – powiedział.

– Uzyskany stopień doktora czy doktora habilitowanego czyni nas bogatszymi w wiedzę i doświadczenie, które są bezcenne. Jesteśmy dumni, że ten etap w naszym życiu dokonał się w murach Uniwersytetu Opolskiego – podsumowała dr hab. Elwira Bisz, prof. UO, która zabrała głos w imieniu odbierających dyplomy. – Dziękuję władzom uczelni, dyrektorom instytutów, dyrekcji naszej szkoły doktorskiej, władzom wydziałów, promotorom i wszystkim przyjaznym osobom, które nam pomagały w tej drodze. Dziękuję także naszym najbliższym, którzy byli dla nas olbrzymim wsparciem w trakcie pracy naukowej. Nam natomiast, koleżanki i koledzy, życzę kolejnych sukcesów, owocnej pracy naukowej lub zawodowej oraz tego, aby każde napotkane niepowodzenie nie stanowiło o porażce, a było kołem napędowym do naszej dalszej pracy.

Wielu uczestników promocji podkreślało, że uroczystość to dla nich moment symboliczny i ważny.  – Doktorat to duży przełom, ale zaplanowany – powiedziała dr Ewelina Mierzwa-Kamińska. – Nie wyobrażałam sobie, że poprzestanę na studiach magisterskich i zrealizowałam to zamierzenie. Na doktoracie też nie poprzestanę, chciałabym pójść dalej. Jestem zatrudniona w Instytucie Językoznawstwa jako adiunkt i cały czas się rozwijam.

Wśród odbierających w tym roku dyplomy było także dwóch pierwszych absolwentów Szkoły Doktorskiej UO. Jednym z nich był dr inż. Paweł Świsłowski. Doktorat z dziedziny nauk biologicznych obronił w październiku 2023 roku. Rozprawa, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Nowaka i dr hab. Małgorzaty Rajfur, prof. UO, dotyczyła zastosowanie mchów w biomonitoringu aktywnym na terenach zurbanizowanych. Dr Świsłowski jest związany z Uniwersytetem Opolskim nieprzerwanie od 2013 r. Najpierw ukończył na UO studia inżynierskie na kierunku odnawialne źródła energii, potem magisterskie z biotechnologii, a w 2018 r. rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych. – W 2019 roku, kiedy działalność zaczęła Szkoła Doktorska, rozpocząłem w niej studia – mówił. – Mam więc porównanie studiowania w obydwu formułach.

W jego opinii Szkoła Doktorska jest bardziej wymagająca, ale też bardziej motywująca. Jak mówił, kandydat na studia doktorskie musi mieć dorobek, przejść rozmowę kwalifikacyjną i przedstawić plan swojej pracy. Potem, już jako student, co semestr składa sprawozdania z postępów swojej pracy, a na pierwszym roku ustala indywidualny plan badawczy, który musi konsekwentnie realizować. – To, co jest z pewnością lepsze w Szkole Doktorskiej w stosunku do studiów doktoranckich, to stypendium – zaznacza. – Doktorant otrzymuje je z góry, ma zagwarantowane jak wypłatę, więc nie musi starać o stypendia rektora w konkursach. Po dwóch latach od rozpoczęcia edukacji w Szkole Doktorskiej, przechodząc komisję śródokresową, stypendium zwiększa się, co daje spokój finansowy.

Uroczystość promocji doktorek i doktorów oraz doktorek i doktorów habilitowanych zamknęło tradycyjne „Gaudeamus igitur” wykonane przez chór Dramma per Musica.


.