WPiA UO współorganizuje konferencję w Warszawie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: WPiA UO współorganizuje konferencję w Warszawie

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” odbędzie się na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Potrwa od 4 do 6 czerwca, a jednym ze współorganizatorów będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Wydarzenie jest adresowane do osób związanych nie tylko z administracją publiczną, ale i środowiskiem naukowym i akademickim, służbami ratowniczymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prawnymi. Mowa będzie między innymi o: zarządzaniu kryzysowym, międzynarodowych rozwiązaniach dotyczących ochrony ludności, budowlach ochronnych, ogólnie pojętym ratownictwie, a także roli wojska w sytuacjach zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

W programie wydarzenia znajdą się głównie panele dyskusyjne. Odbędą się też warsztaty techniki schronowej, wizyty w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak chociażby Straż Graniczna w Warszawie-Okęciu oraz wystawa sprzętu, broni i działań ratowników, służb specjalnych, inspekcji i straży. Pozwoli to na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także zintegruje różnorodne środowiska, być może przygotowując grunt pod przyszłe współprace.

Konferencję współorganizują: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji UO, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Kaliski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, University of  Life Safety in Lviv oraz University of Obuda in Budapest.

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3
3
3
.