Instytut Śląski świętuje 90-lecie. Co w programie jubileuszu?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Instytut Śląski świętuje 90-lecie. Co w programie jubileuszu?

Gala jubileuszowa i międzynarodowa konferencja zagoszczą w Opolu z okazji 90-lecia Instytutu Śląskiego. Obchody odbędą się w dniach 16-17 maja 2024 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego i w samym instytucie.

Uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano na 16 maja. Rozpoczną się o godz. 11.00, a w programie znajdą się między innymi: laudacja dla prof. Michała Lisa i koncert uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu. Będzie też czas na przemówienia gości i wręczenie wyróżnień, w tym Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską, którą obroniono w 2023 roku, i która dotyczyła dziejów politycznych, kultury i problemów społecznych Śląska.

17 maja w Instytucie Śląskim zagości ponadto międzynarodowa konferencja „W służbie polskiej nauki i kultury – Instytut Śląski 1934–2024”. Złożą się na nią trzy sesje, podczas których wystąpią pracownicy naukowi z polskich i czeskich ośrodków naukowych. Swoje reprezentacje będą mieć między innymi: Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opawski i Uniwersytet Ostrawski.

W konferencji wezmą też udział przedstawiciele: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu KEN w Krakowie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach.

Wśród tematów konferencji znajdą się: „Socjologiczne badania w organizacyjnych ramach Instytutu Śląskiego z perspektywy jego 90-lecia”, „Tożsamość śląska na czeskim Śląsku”, „Demografia, migracje i rynek pracy w badanach regionalnych Instytutu Śląskiego”, „Badania historyczne w Instytucie Śląskim na przełomie stuleci. Wybrane projekty”, „Badania językoznawcze Instytutu Śląskiego – osiągniecia i plany” i „Od regionalnego dziedzictwa do globalnych narracji. Dydaktyczne wyzwania i kierunki reformy edukacji historycznej w Polsce”.

Instytut Śląski w Opolu istnieje od 1934 roku u jest kontynuacją stowarzyszenia o tej samej nazwie, które powstało rok wcześniej w Katowicach. Przez ostatnich 90 lat jednostka organizowała i upowszechniała badania nad przeszłością Śląska i jego współczesnością, szczególnie w kontekstach historycznym, kulturowym i gospodarczym. Ponadto od 1958 roku wydaje naukowy periodyk „Studia Śląskie”, a od 1991 roku jest instytutem państwowym.

Jubileusz IŚ wesprą fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad nim obejmą: TVP3 Opole, TVP3 Katowice, Radio Opole, Radio Doxa, Radio Katowice, Nowa Trybuna Opolska i Opolska 360. W komitecie organizacyjnym konferencji pracują z kolei: Leokadia Drożdż, dr hab. dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ; dr hab. Marek Białokur, prof. UO; dr Karolina Biedka, dr Dariusz Gołębiowski, dr Agnieszka Misiurska, Krzysztof Stecki i Piotr Solga.

Załączniki

.