Rekrutacja na Hiking Camp PL-CZ

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rekrutacja na Hiking Camp PL-CZ

Studencki obóz naukowy odbędzie się w dniach 9-13 czerwca 2024 na terenie pogranicza polsko-czeskiego (Kotlina Kłodzka). Program obozu koncentruje się na zagadnieniach przekraczania granic i wyzwań stojących przed współpracą transgraniczną.

Oferta programowa kierowana jest przede wszystkim do studentów nauk społecznych i humanistycznych, choć do rekrutacji zapraszamy wszystkich studentów UO.

Wymagania:
- status studenta lub doktoranta UO
- gotowość do pokonania pieszo do 20 km dziennie w terenie górskim
- zarejestrowanie się za pomocą niniejszego FORMULARZA
- wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (studenci WNoPiKS) lub 300 zł (studenci pozostałych wydziałów) po otrzymaniu informacji o przyjęciu na obóz
- umiejętność komunikowania się w języku angielskim lub czeskim (obóz organizowany wspólnie z partnerami: Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz Uniwersytetem w Maaastricht)
- gotowość do wzięcia udziału w I Kongresie Badaczy Granic i Pograniczy 17-18 września 2024 roku w Opolu (podczas kongresu uczestnicy obozu będą prezentować projekty realizowane w ramach obozu)
- pokrycie przez uczestnika ubezpieczenia turystycznego (OC, NNW) na czas trwania obozu

Rejestracja potrwa do 24 maja 2024 roku. Wyniki rekrutacji: do 27 maja.

Obóz organizowany jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katedrę Studiów Regionalnych. Jest dofinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Organizator zapewnia:
- realizację atrakcyjnego programu obozu, skupionego na wątkach polityki regionalnej, problemów infrastrukturalnych, transgranicznej ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego pogranicza;
- nocleg w warunkach schroniskowych
- wyżywienie (śniadanie i obiad)
- transport komunikacją publiczną lub wynajętym busem
- doświadczenie udziału w międzynarodowym projekcie, pracy z czołowymi europejskimi badaczami granic reprezentującymi geografię społeczną, nauki o polityce, antropologię i kartografię
- zaświadczenie o uczestnictwie.

Liczba miejsc jest ograniczona (15 studentów z UO, 15 partnera czeskiego). W przypadku większej liczby zgłoszeń obowiązują następujące zasady rekrutacji:
1. Pierwszeństwo mają studenci WNoPiKS
2. Pierwszeństwo mają studenci studiów doktoranckich, dalej magisterskich, dalej jednolitych, dalej licencjackich
3. Jeśli liczba zgłoszeń będzie na to pozwalać, ograniczenie do max 3 osób z jednego kierunku studiów
4. Ostatnim kryterium rozstrzygającym jest zasada "kto pierwszy ten lepszy".

Kontakt w sprawach organizacyjnych: dr Wojciech Opioła: wopiola@uni.opole.pl

.