Spotkanie rektora UO z senatorem RP

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Spotkanie rektora UO z senatorem RP

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk spotkał się 6 lutego 2024 r. z senatorem RP dr Piotrem Woźniakiem, zastępcą przewodniczącego senackiej Komisji Nauki. Tematami spotkania były m.in. jubileusz 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego oraz plany inwestycyjne uczelni.

– Spotkanie to było okazją do przekazania panu senatorowi zaproszenia na nasz jubileusz, a za jego pośrednictwem także ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego – mówi rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. – Przedstawiłem również plany inwestycyjne naszej uczelni i rozmawialiśmy o możliwym montażu finansowym, dzięki któremu moglibyśmy je zrealizować.

Spotkanie odbyło się w rektoracie Uniwersytetu Opolskiego. 

.