Pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego UO odebrali dyplomy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego UO odebrali dyplomy

78 absolwentów kierunku lekarskiego UO – pierwszego rocznika, który ukończył pełny cykl kształcenia na tym kierunku na Uniwersytecie Opolskim – odebrało dyplomy. Ponad połowa z nich rozpocznie staże podyplomowe w placówkach w regionie. – Otwarcie tego kierunku to był strzał w dziesiątkę. Dziś jesteśmy z was dumni – mówił rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk.


Dyplomatorium kierunku lekarskiego odbyło się 28 października 2023 r. w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UO. Wzięły w nim udział władze Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Lekarskiego, władze samorządowe regionu i miasta, przedstawiciele opolskich placówek i instytucji medycznych, a przede wszystkim – absolwenci kierunku lekarskiego UO oraz ich bliscy i przyjaciele.

– To było dla nas bardzo trudne, ale bardzo satysfakcjonujące sześć lat – mówił Marcin Pelc, jeden z absolwentów pierwszego „lekarskiego” rocznika na UO. – Jesteśmy dziś szczęśliwi, że ta ciężka praca owocuje. Wiemy, że tak naprawdę to dopiero początek naszej pięknej przygody z medycyną. Mam nadzieję, że wszyscy dostaniemy się na swoje wymarzone specjalizacje, a potem będziemy z pasją pełnić lekarską posługę. Teraz odbywamy podyplomowy staż lekarski. To idealna okazja, żeby zobaczyć, jak pracują oddziały i na czym polegają poszczególne specjalizacje. Ja myślę o ortopedii, ale jeszcze się waham.

Marcin Pelc pochodzi z Wielkopolski. Dlaczego 6 lat temu wybrał Opole? – Przede wszystkim dlatego, że był tu nowy wydział lekarski, który dawał nowe możliwości – opowiadał. – Studia kończy dziś 78 osób. Tak kameralna grupa dawała bardzo dobry kontakt z doświadczonymi naukowcami i lekarzami. A to przekładało się na duże możliwości rozwoju i kształcenia.

I to podkreślało w rozmowach kuluarowych wielu tegorocznych absolwentów.
– Powołanie tego kierunku na naszym uniwersytecie to był z pewnością strzał w dziesiątkę – stwierdził rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk. – A wyzwanie było ogromne. Wymagało wiele pracy i zaangażowania nie tylko z naszej strony, ale też całego środowiska Opola i województwa opolskiego. Wprawdzie pan minister Jarosław Gowin zapewnił środki na budowę obiektu Collegium Medicum, ale ogromna część pieniędzy, które pozwoliły ostatecznie uruchomić kierunek, pochodziła też od samorządu województwa, starostów, burmistrzów i prezydentów miast z naszego regionu, a także opolskiego biznesu, a nawet mieszkańców – słowem, całego środowiska. To była ogromna mobilizacja, ogromne oczekiwania, ale i ogromna presja społeczna. Dziś jesteśmy dumni, czujemy wielką satysfakcję i bardzo się cieszymy, że się udało.

– Dzisiejszy dzień jest szczególny, zwłaszcza dla Wydziału Lekarskiego, ponieważ pierwsi absolwenci tego kierunku kończą studia – zaznaczyła z kolei prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO. – Absolutorium jest największym świętem dla każdego wydziału. Dla tego – zupełnie wyjątkowym, ponieważ jest to najmłodszy wydział naszej uczelni. Liczymy, że jego absolwenci zasilą nie tylko kadrę akademicką UO, ale także kadrę lekarską naszego regionu. Postrzegam ich jako młodych, bardzo ambitnych ludzi, którym przez minione 6 lat chciało się chcieć, i którzy byli bardzo aktywni. Świadczy o tym choćby liczba kół naukowych na wydziale, których jest 29.

– Towarzyszy mi dziś wiele wspomnień tych ostatnich sześciu lat, ale też kilku poprzednich, gdy pracowaliśmy na rzecz powołania kierunku – mówił dziekan Wydziału Lekarskiego UO dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO. – To bardzo ważna chwila i fantastyczne uczucie, które sprawia, że wszyscy czujemy, iż warto było przez te dobrych kilka lat odpowiednio przygotowywać i organizować kształcenie.

Dziekan Wydziału Lekarskiego podał, że w 2017 roku pierwszy rok kształcenia na kierunku lekarskim rozpoczynało 100 osób, a w 2023 r. ukończyło go 78 osób.
 
– Z każdym kolejnym rokiem zwiększaliśmy liczbę przyjmowanych studentów – mówił dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO. – Aktualnie na roku szóstym jest stu studentów. Ale już kolejny roczniki, od piątego aż do pierwszego, to roczniki, które liczą od 150 do 160 studentów. W tym roku przyjęliśmy na pierwszy rok kształcenia na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Opolskim 170 studentów i mamy łącznie 877 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. A to według naszych wyliczeń oznacza, że za 2 lata będzie u nas studiowało około 950 studentów. Mamy też nadzieję, że co roku mury Uniwersytetu Opolskiego będzie opuszczać około 150 absolwentów kierunku lekarskiego.
Podczas tegorocznej rekrutacji na kierunek lekarski aplikowało ponad 2,1 tys. osób. O jedno miejsce na studiach stacjonarnych starało się 18 osób. Wśród studentów są głównie młodzi ludzie z woj. opolskiego, ale też dolnośląskiego, śląskiego czy łódzkiego, a także z dalszych regionów Polski. Warto też podkreślić, że tegoroczni absolwenci osiągnęli bardzo dobry wynik podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który uprawnia do wykonywania zawodu lekarza: na 77 osób, które do niego przystąpiły, zdało go 76. Wśród „debiutantów” w tym egzaminie opolscy studenci zajęli 5 miejsce w kraju.

– To jest dla nas też rzecz niezmiernie istotna, że mieszkańcy regionu trafiają do nas na studia – podkreślił dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO. – Mamy nadzieję, że znakomita większość absolwentów zwiąże swoją karierę zawodową właśnie z Opolszczyzną.

Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej Jolanta Smerkowska-Mokrzycka podała, że spośród 78 absolwentów pierwszego rocznika, który ukończył kierunek lekarski na UO, 43 osoby swój staż podyplomowy rozpoczęło właśnie w Województwie Opolskim. – Chcielibyśmy, żeby w kolejnych latach było ich więcej. Myślę, że jest na to szansa, i że dzięki temu z każdym kolejnym rokiem będzie nam przybywało lekarzy – podsumowała. Podczas wystąpienia na dyplomatorium zapewniła, że pracy dla lekarzy w regionie w najbliższych latach nie zabraknie, bo obecnie brakuje ich około 900.

Wiadomo już także, że kilkunastu świeżo upieczonych absolwentów tego kierunku zwiąże się zawodowo z Wydziałem Lekarskim UO. – Myślę, że nasi absolwenci skupią się na tym, co jest dla nas najważniejsze – zarówno na pracy zawodowej, jak i naukowej, i będą wraz z nami budować siłę naszego kierunku lekarskiego – stwierdził prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych UO. – Przez te wszystkie lata zbudowaliśmy już bardzo dobrą renomę i pozycję medycyny na UO. Mamy kategorię naukową B+, dzięki czemu możemy rozpocząć prowadzenie przewodów doktorskich i mamy możliwość habilitowania. Nasi studenci od samego początku bardzo mocno wyłączyli się w działalność naukową. Zdobywali nagrody, brali udział w konferencjach naukowych, publikowali, współorganizowali konferencje własne i wspólnie z nami. Jestem przekonany, że potencjał naukowy naszego uniwersytetu i naszego wydziału oraz instytutu będzie przez nich mocno wspierany i będziemy dalej skutecznie wspólnie pracować.

W dyplomatorium wzięli też udział i gratulacje absolwentom składali m.in. wicemarszałek woj. opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, były wicemarszałek regionu Roman Kolek, wiceprezydent Opola Przemysław Zych, była prorektor UO prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak czy dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.

Tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego na UO pożegnała podczas dyplomatorium przedstawicielka VI roku tego kierunku oraz przedstawicielka Studenckiej Rady Wydziału Lekarskiego. Nie zabrakło też tradycyjnego rzutu biretem i uniwersyteckiego „Gaudeamus Igitur”. Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO wygłosił też krótki, ostatni wykład. Podpowiadał w nim absolwentom m.in., by dbając o zdrowie innych nie zapominali o swoim, i aby pamiętali o chwilach dla siebie i bliskich.


.