Opolskie Spotkania Medyczne - ,,Patogeneza i znaczenie gorączki”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolskie Spotkania Medyczne - ,,Patogeneza i znaczenie gorączki”

Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na kolejny wykład popularnonaukowy z cyklu Opolskie Spotkania Medyczne. Temat spotkania: ,,Patogeneza i znaczenie gorączki”.

21 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 dr hab. Dariusz Soszyński prof. UO wygłosi online prelekcję pt. ,,Patogeneza i znaczenie gorączki”.

Cykl Opolskie Spotkania Medyczne adresowany jest do wszystkich zainteresowanych swoim zdrowiem. Wykłady odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca, począwszy od października aż do czerwca, o godz. 18.00. To okazja, by usłyszeć wiele ciekawych i ważnych dla naszego zdrowia informacji. Szybko, bezpiecznie i od najlepszych fachowców! Bez logowania się, zakładania kont czy podawania jakichkolwiek danych o sobie.

Link do spotkania, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r., jest TUTAJ. Będzie on aktywny na krótko przed rozpoczęciem wydarzenia.
***
Dr hab. n. med. Dariusz Soszyński prof. UO swoją pracę dydaktyczną i naukową rozpoczął jako asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim AM w Bydgoszczy, a w 2002 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność fizjologia człowieka, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego”.

 
W 2002 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Zakładu Neuroimmunologii, Katedry Fizjologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Aktualnie jest profesorem UMK i kierownikiem Zakładu Neuroimmunologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od października 2017 r. dr hab. n. med. Dariusz Soszyński rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Opolskim, gdzie jako profesor UO pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii na Wydziale Lekarskim UO.
 
Dr hab. n. med. Dariusz Soszyński prof. UO odbył dwa zagraniczne staże naukowe. Pierwszy - jednoroczny w Centrum Neurochemii w Strasbourgu. Drugi - trzyletni w The Institute for Basic and Applied Research w Albuquerque (USA). Na dorobek naukowy dr hab. n. med. Dariusza Soszyńskiego prof. UO  składają się łącznie 64 prace oryginalne i przeglądowe, w większości opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na identyfikacji wzajemnych anatomiczno-funkcjonalnych połączeń między układem neuroendokrynnym a immunologicznych. Innymi słowy koncentrują się na poznaniu relacji między stanem emocjonalno-psychologicznym człowieka, a sprawnością działania jego układu odpornościowego. Od przeszło 20 lat zajmuje się również rozpoznaniem mechanizmów powstania gorączki wzbudzanej antygenem lub stresem emocjonalno-psychologicznym.

***
Z inicjatywą zorganizowania cyklu Opolskich Spotkań Medycznych wyszedł właśnie dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO.
- Jesteśmy przekonani, że organizowanie wykładów popularnonaukowych dla społeczeństwa, które starzeje się, ale jednocześnie dostrzega atuty tzw. zdrowego stylu życia może być świetną platformą edukacyjną – zauważa prof. Soszyński. - To niepowtarzalna okazja do popularyzacji wiedzy medycznej, do konfrontacji z wyobrażeniami i stereotypami, wreszcie do obalenia wielu mitów medycznych, chociażby tych związanych ze szczepionkami przeciw Covid-19.

Każde ze spotkań trwa około godziny, z czego 30-40 minut zajmuje wykład. Reszta czasu jest przeznaczona na odpowiedzi wykładowcy na ewentualne pytania zadane w komentarzach; ze względów technicznych nie jest możliwa dyskusja na żywo.

Wydarzenia mają charakter prezentacji wygłaszanej przez wykładowcę live, zostaną jednak nagrane i umieszczone na platformie Youtube na koncie naszej uczelni, będzie więc można w każdej chwili je odtworzyć.
Zapraszamy do udziału!

Opolskie Spotkania Medyczne – edycja II 2022/2023 – tematy i terminy wykładów:

L.P.

Wykładowca

Temat wykładu

Jednostka

Termin

1

Dr hab. n. med. Marcin Wiśniewski

,,Od fascynacji do plastynacji – o historii anatomii i metodach konserwacji preparatów na przestrzeni dziejów’’

WL

19.10.2022

2

Dr n. med. Agata Mroczek

,,Powrót do sportu po kontuzji – jaka jest różnica między fizjoterapią a treningiem personalnym’’ TUTAJ

WNoZ

23.11.2022

3

Dr inż. Katarzyna Łyp

,,Nowotwór piersi. Rehabilitacja po mastektomii’’ TUTAJ

WL

21.12.2022

4

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

,,Skóra w epidemii SARS-CoV-2’’ TUTAJ

WNoZ

18.01.2023

5

Dr n. med. Magdalena Golachowska

,,A mój dziadek palił papierosy i dożył 100 lat, czyli kilka słów o idei ładunku allostatycznego’’ TUTAJ

WNoZ

15.02.2023

6

Dr n. med. Wojciech Guzikowski

,,Profilaktyka raka szyjki macicy’’ TUTAJ

WNoZ

15.03.2023

7

Mgr Anna Siennicka-Sajkiewicz

,,Alkohol: element baśniowy rzeczywistości i podstępny wróg’’ TUTAJ

WL

19.04.2023

8

Dr n. fiz. Barbara Pytel

,,Zanurzeni w dźwięku – cicha plaga’’ 

TUTAJ

Instytut Fizyki

17.05.2023

9

Dr hab. n. med. Dariusz Soszyński

,,Patogeneza i znaczenie gorączki’’

TUTAJ

WL

21.06.2023***
Tematy wykładów pierwszej edycji Opolskich Spotkań Medycznych - można je odtworzyć!


20 października 2021 r.
„Droga do zdrowego, długiego życia prowadzi przez nerki” – prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, INM UO, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. TUTAJ

17 listopada 2021 r.
„Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy chirurgii kręgosłupa” – dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO, INM UO Klinika Neurochirurgii. TUTAJ

15 grudnia 2021 r.

„Wirus czy szczepionka” – dr Danuta Witkowska i dr Agnieszka Rombel-Bryzek, Instytut Nauk o Zdrowiu UO. TUTAJ

19 stycznia 2022 r.

„Zdrowy styl życia w czasach pandemii” – dr n. med. Lucyna Sochacka, Instytut Nauk o Zdrowiu UO. TUTAJ

16 lutego 2022 r.
„Ból dolnego odcinka kręgosłupa” – medyczna epidemia naszych czasów” – dr hab. n. med. Grzegorz Miękisiak, prof. UO, INM UO, Klinika Neurochirurgii. TUTAJ

16 marca 2022 r.
„Postępowanie terapeutyczne z dzieckiem przedwcześnie urodzonym” – dr n. med. Magdalena Warzecha, Instytut Nauk o Zdrowiu UO. TUTAJ

20 kwietnia 2022 r.
„W kamiennym kręgu – słów kilka o kamicy nerek – przyczyny, metody leczenia i zapobieganie” – dr n. med. Tomasz Porażko, INM UO, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii. TUTAJ

18 maja 2022 r.
„Zdrowe odżywianie się jest trudne i kłopotliwe – ale czy naprawdę? Łamiemy mity” – dr n. med. Magdalena Golachowska, Instytut Nauk o Zdrowiu UO TUTAJ

15 czerwca 2022 r.
„Zaburzenia psychosomatyczne jako związek duszy i ciała” – dr n. med. Adam Pawlak, INM UO, Zakład medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego TUTAJ.