II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na II Edycja Dni Kryminalistyki i Kryminologii.

Głównym celem wydarzenia jest edukacja oraz głębsze zapoznanie środowiska studenckiego, a także każdego chętnego widza z tematami z zakresu różnych sfer kryminologii i kryminalistyki oraz zachęcanie ludzi do jeszcze większego zainteresowania tymi tematami.

Tegoroczne wydarzenie obejmuje trzy dni:
29.05.2023 r.
Prelekcje poprowadzą m.in.:
- prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, dyrektor Departamentu ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej
- Sławomir Paluch, zastępca dyrektora Departamentu ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej
- Adam Zbieranek, dyrektor Biura Prokuratora Krajowego
- Piotr Krupiński, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Cyberprzestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie

Tematy wystąpień podane są w agendzie w załączniku. Wszystkie prelekcje odbędą się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 87a w sali 5.18 na 4 piętrze. Wstęp jak i udział są całkowicie darmowe, a także certyfikowane!

30.05.2023 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie i przestępczość”, na której wystąpią studenci oraz doktoranci z całej Polski. Tematy wystąpień również podane w załączniku. Konferencja odbędzie się online. Jest dostępna i darmowa dla każdego słuchacza.

LINK do kanału wydarzenia na Platformie MS Teams.

31.05.2023 R.
Prelekcje poprowadzone przez Sebastiana Dropsa, adw. Michała Zagórskiego, Marcina Preisa, dr Adama Czubaka oraz Aleksandrę Sikorę. Tematy wystąpień zostały podane w agendzie w załączeniu. Wszystkie prelekcje odbędą się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 87a w sali 5.18 na 4 piętrze. Wstęp jak i udział są całkowicie darmowe, a także certyfikowane! 

Zaproszenie
Program1
Program 2
Harmonogram
.