Warsztaty dla chirurgów z zagranicy w oddziałach chirurgii USK

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Warsztaty dla chirurgów z zagranicy w oddziałach chirurgii USK

Chirurdzy z Grecji, Izraela i Węgier uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Uniwersytetu Opolskiego i oddział Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

- Pokazaliśmy naszym gościom szereg zabiegów wykonywanych w sali hybrydowej i pracowni angiografii uniwersyteckiego szpitala - mówi prof. Grzegorz Oszkinis, kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej, dziękując całemu zespołowi zaangażowanemu w przeprowadzenie warsztatów. 

Materiał USK

 Na zdjęciach  poniżej zabieg wszczepienia stengraftu w USK, który obserwowali goście: K. Papoutsis z Aten, O. Jarrous z Haifay (Izrael), R. Váradi i M. Mihalovits z Szegedu (Węgry).

 

2
2
.