Uwaga studenci! Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga studenci! Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane, realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. 

Kursy, podobnie jak w poprzedniej rejestracji, zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Dodatkowo wyodrębniono kursy prowadzone w językach obcych. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się w swoim harmonogramie studiów, z której grupy należy wybrać kurs.

Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów - 2-4 grudnia 2019 r.

II tura zapisów - 16-18 grudnia 2019 r.

Zgodnie z regulaminem rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane student, który nie zarejestrował się na kurs w I i II turze elektronicznej rejestracji jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie zmiennym ogólnouczelnianym na własną rękę, ale tylko do dnia rozpoczęcia semestru. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego można znaleźć tutaj

 

.